• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Brezilya'da iki sendikal merkezin ortak hedefler çevresindeki mücadelesi

02.06.2016

Kimber Meyer / IndustriALL Latin Amerika Ofisi

Brezilya'da işçilerin yüzde 40'ından fazlası iki büyük sendikal merkezden (CUT ve Força Sindical) birine bağlı. Her iki sendikal merkez de kararlı ve yorulmak bilmeyen mücadeleleriyle ülkedeki işçiler için önemli zaferler kazandı.
6 Aralık 2006'da Brasilia'da 20.000 işçi yürüdü ve tarihi bir kazanım elde etti. Brezilya'nın iki büyük sendikal merkezi, Central Unica dos Trabalhadores (CUT) ve Força Sindical, asgari ücrette yıllık artışlar olması talebiyle iki yıldır süren kampanya çerçevesinde, başkent Brasilia'da üçüncü bir ulusal yürüyüş örgütlemişti.
Yürüyüşün ardından asgari ücret arttı ve sendikal birliğin ve mücadele ruhunun ülkedeki işçilere önemli kazanımlar getireceği ortaya konmuş oldu. Bunun sonucunda hükümet, sendikaların, işveren örgütlerinin, emekli işçi örgütlerinin temsilcileriyle, asgari ücrette enflasyona ve kişi başına GSMH artışına bağlı olarak yıllık artış yapılması konusunda anlaştı. Bu politika bugün hâlâ uygulanıyor.

Brezilya sendikal hareketinin tarihindeki bir başka dönüm noktası 2008 yılında gerçekleşti. Her iki sendikal merkezden temsilciler, sendikal merkezleri ilk kez hukuken tanıyan bir yasa tasarısının oylanmasında Temsilciler Meclisi'ne katıldı.

IndustriALL üyesi CNTM'nin başkanı Miguel Torres şöyle diyor:

“CNTM, Brezilya sendikal merkezleriyle birlikte, sendikal merkezlerin hukuken tanınması için yedi ya da sekiz yıl çalıştı. 2008'de hedefimize ulaştık. Sonra sendikal merkezler için ortak bir gündem belirledik.
CNTM- Força Sindical ve CNM-CUT, sendikal hareketi birleştirmeyi amaçlayan politika çerçevesinde gösterilere, seminerlere ve kongrelere katıldı.”
Ve bugün mücadele sürüyor. Güney Amerika'nın devi önemli bir ekonomik ve politik kriz yaşıyor. Ekonomideki gerileme fabrikaların kapanması ve iş kayıplarıyla sonuçlandı.

Ne var ki işçilerin haklarının savunulmasında ve binlerce Brezilyalı'nın işlerinin korunmasında sendikalar hayati bir rol oynadı.
2016'nın başlarında, CUT'a ve Força Sindical'a bağlı sendikalar, Nissan'ın kendi tedarik zincirinde insan haklarına saygı göstererek resmi Olimpiyat sponsorlarına ilişkin ilkelere uyması talebiyle başırılı bir gösteri düzenledi ve bu talebi 2016 Olimpiyat Oyunları Düzenleme Komitesi'ne de bir mektupla iletti.
CNM-CUT ile CNTM- Força Sindical, ayrıca, şirketin ABD'deki sendika düşmanı politikasını kınamak için, Brezilya Senatosu İnsan Hakları Komisyonu'nda düzenlenen kamuya açık bir oturuma katıldı.

Sonuçta, Senatör Paulo Paim, Nissan tepe yöneticisi Carlos Ghosn ile temasa geçerek ondan işçilerle görüşmesini ve sendikanın işyerinde örgütlenmesine olanak sağlamasını istemeyi kabul etti.

Sendikalar, sözgelimi bir grevle 1.500 çalışanın işinin korunduğu Sao Bernardo do Campo'daki Mercedes Benz fabrikasında olduğu gibi, işçileri işten atan çokuluslu şirketlere engel olmak için birçok gösteri eylemi düzenledi.
Her iki sendikal merkeze bağlı sendikalar başka sektörlerde de (sözgelimi kimya sektöründe) birbirine destek verdi.
IndustriALL'a bağlı CNQ/CUT Başkanı ve bu görevdeki ilk kadın Lucineide Varjao şöyle diyor:

“Kimya sektöründeki sendikalardan (IndustriALL'a bağlı feQUIMfAR - Força Sindical) ve Osasco ve Curitiba metal işçilerinden (Força Sindical) birçok konuda (sözgelimi demokrasiyi savunma, darbeyi engelleme ve Dilma'nın görev süresinin sonuna kadar yönetimde kalmasını sağlama mücadelesinde ve ekonomik büyümeyi ve istihdamı sağlayan yeni ekonomik politika için mücadelede) destek aldık.”

CUT kendisini, “bağımsız ve demokratik, işçi sınıfının acil ve tarihi çıkarlarını savunmayı amaçlayan, Brezilyalı kitlelerin ve işçi sınıfının sendikası” olarak tanımlıyor. Sendikal merkez, 20 yıl süren askeri diktatörlükten sonra, Brezilya'da demokrasinin yeniden kurulmasından iki yıl önce, São Bernardo do Campo'da 28 Ağustos 1983'te kuruldu.
 

Bu nedenledir ki CUT ilk mücadelelerini, işçilerin evrensel haklarını güvenceye almak amacıyla geniş kapsamlı politik, ekonomik ve kültürel değişim için verdi.
CUT'un kurulmasından bir süre sonra Brezilya'da bir sendikal merkez daha kuruldu. Força Sindical, Dünya Kadın Günü kutlamaları sırasında, 8 Mart 1991'de kuruldu. Modern işçi hareketini güçlendirmeyi amaçlayan örgüt, “bağımsız, özgür, çoğulcu, örgüt içi ve kamusal tartışmaya açık, daha iyi ve daha adil bir Brezilyayı, daha etkin dayanışmayı ve çocukların refahının gelişmesini sağlamayı hedefliyor.”
IndusTRİALL Küresel Sendika'nın 2. Kongresi Ekim 2016'da Rio de Janeiro'da yapılacak.

BREZİLYA'DA INDUSTRIALL

Brezilya'da IndustriALL Küresel Sendika'ya bağlı, CUT ya da Força Sindical üyesi 22 sendika var. IndustriALL genç sendika üyelerine yönelik eğitim projelerinde, kadınların sendikalara katılımı konusunda ve çokuluslu şirketlerde güvencesiz çalışmaya karşı mücadele etmek için üye örgütlerle birlikte çalışıyor.
Brezilya, Arjantin, Almanya ve Meksika'da otomotiv sendikaları, Brezilya'daki çokuluslu şirketlerde sendika ağları kurmak için ortak çalışma yürütüyor. IndustriALL ile Latin Amerika'daki enerji devi Petrobras arasında bir küresel çerçeve sözleşme var.
IndustriALL'un Brezilya'da bir ulusal konseyi var. Bu konseyde üç sektördeki (tekstil, metal ve kimya) iki sendikal merkezden altı konfederasyon temsil ediliyor.