• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gebze Şubemizde Basın Açıklaması

15.06.2017

Gebze Şubemizin yeni örgütlendiği CT(China Tool) Otomotiv işyerinde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Gebze Şube Başkanımız Süleyman Akyüz okudu.

Gebze Şube Başkanımız Süleyman Akyüz'ün yaptığı basın açıklaması aşağıda yer almaktadır;

İşçinin kararına ve iradesine saygı duyun

CHINATOOL'A (CT OTOMOTİV) PETROL-İŞ GİRECEK!

Gebze Plastikçiler OSB'de kurulu bulunan Chinatool Otomotiv işyerinde işçiler çalışma koşullarını düzeltmek ve haklarını genişletmek amacıyla sendikalı olmaya karar vermişlerdir.

İşçiler bu doğrultuda, Petrol-İş Sendikası'nda örgütlenmişler ve haklarını sendikalı olarak arama kararlılığını göstermişlerdir.

Petrol-İş Gebze Şubesi'nde örgütlenen işçiler, sabırlı bir sürecin sonunda yeterli çoğunluğa ulaşmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çoğunluk tespit ve işkolu tespit başvuruları 31 Ocak 2017 tarihinde eş zamanlı yapılmıştır.

Ancak Bakanlık 29 Mart 2017 tarihinde skandal bir karara imza atarak işyerinin metal işkolunda olduğuna hükmetmiştir. Bu karar skandal niteliğindedir, çünkü aynı üretim faaliyetini sürdüren birçok işyeri hem Petrol-İş Sendikası'nda hem de şubemizde örgütlü durumdadır.

Chinatool Otomotiv'de yapılan iş, Petrol-İş'in örgütlü olduğu 4 Nolu İşkolunda yer almaktadır. Bu gerçeği hem Bakanlığın hem de işverenin gayet iyi bildiğinin farkındayız. Bu skandal kararla yapılmak istenen, Petrol-İş'te örgütlenerek sendikalı olmak isteyen Chinatool işçisinin bu iradesinin kırılmasıdır.

Anlaşılan o ki; işçilerin kararını mücadeleci bir sendikal çizgisi olan Petrol-İş'ten yana yapmış olmaları işvereni rahatsız etmektedir!

Sendikamız Petrol-İş, işkolu tespit kararına itiraz etmiş ve gerekli hukuki süreci başlatmıştır. Mahkeme ilk duruşma tarihini 12 Eylül 2017 olarak belirlemiştir.

İşkolu tespitinde oynanan oyunlar yetmemiş gibi işçi üzerindeki baskılar da artmakta ve işyerinde mobbing uygulamaları yaygınlaşmaktadır.

Türlü oyunlar ve baskılarla, işçilerin örgütlenme iradesine ipotek koyulmaya ve sendikalaşma süreci baltalanmaya çalışılmaktadır.

Buradan bir kez daha dile getiriyor ve uyarıyoruz!

Sendikaların ve sendikalaşmanın çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmayın. Demokratik hakların başında gelen sendikalaşma hakkı, işçiler için su gibi, hava gibi vazgeçilmezdir. İşçinin en temel yasal ve anayasal hakkıdır.

İşveren ve Bakanlığın elbirliğiyle, işçinin yasal ve anayasal hakkı olan sendikaya üyeliğini engellemek için başvurduğu işkolu tespit oyunlarına ve sendikal irade üzerindeki baskılara derhal son verilmelidir.

Chinatool işçisinin örgütlenme iradesinin tüm bu baskı ve oyunları yeneceğinden kuşkumuz yoktur! Petrol-İş'e örgütlenerek sendikalı olan işçilerin kararlılığı her geçen gün artmaktadır.

Petrol-İş Sendikası'nın ve Chinatool işçisinin, haklarını sonuna kadar savunacağı ve sendikal örgütlülüğüne sahip çıkacağı bilinmelidir. Chinatool işçisi ekmeği ve onuru için mücadele etmeyi sürdürecektir.

Er ya da geç, bu işyerinde Petrol-İş'in petrol mavisi bayrağı dalgalanacak, Chinatool işçisi sendikalı olarak çalışacaktır!

Baskılar bizi yıldıramaz!

Haklıyız kazanacağız!

Yaşasın sendikal mücadelemiz!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Petrol-İş Sendikası

Gebze Şube Başkanı

Süleyman Akyüz