• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kıdem Tazminatı Çalıştayı Gerçekleştirildi

07.06.2017

Ankara'da 5 Haziran 2017 tarihinde CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayı'na konfederasyonumuz Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara Şube Başkanımız Şuayip Gül, Başkan Yardımcılarımız Sabri Polat, Baki Turan, sendikaların temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve uzmanlar katıldı. Çalıştayda ''Kıdem tazminatının fona devri''başta olmak üzere ''Türkiye'de emeğin genel durumu'', "Kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor ?", "Fon ne getiriyor?" konuları ele alındı.