• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

EYLEM

Tüpraş'ta İş Bırakma Eylemi

Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin işverenin dayatmaları sonucunda tıkanması, İzmit, Aliağa, Batman ve Kırıkkale Rafinerileri'nde gerçekleştirilen 2 saatlik iş bırakma eylemiyle protesto edildi.

05.04.2017

Sendikamız Petrol-İş, 2017-2018 dönemini kapsayan ve 18.01.2017 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde Tüpraş işvereninin sözleşme yürürlük süresi, çalışma sistemi, vardiya düzeni vs. konulardaki dayatmaları ve çalışma barışını tehdit edecek düzenlemelerde ısrar etmesi nedeniyle 5 Nisan 2017 tarihinde dört rafineride iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İzmit, Aliağa, Batman ve Kırıkkale Rafinerileri'nde sabah saatlerinde iki saat iş bırakma eylemi yapılarak işverenin sözleşme sürecindeki dayatmaları protesto edildi. Eylemlerde Petrol-İş Kocaeli, Aliağa, Batman ve Kırıkkale Şube Başkan ve Yöneticileri, Tüpraş temsilcileri yer aldı.

Gerçekleştirilen eylemlerde ortaya koyulan uyarı dikkate alınmadığı takdirde, eylemlerin artarak devam edeceği kamuoyuna duyuruldu.

Eylemlerde okunan basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır:

TÜPRAŞ İŞÇİSİ UYARIYOR:
DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Ülkemizin tek rafineri şirketi olan TÜPRAŞ, kurulduğu günden bugüne ekonomiye koyduğu katkılar, ürettiği yüksek katmadeğer ve yaptığı ihracat ile Türkiye'nin en önemli ve stratejik kuruluşu olmuştur.

TÜPRAŞ'ın varlığı, ülkemizde rafineri ürünlerinin güvenli bir şekilde temin edilebilmesine, yüksek katmadeğer yaratan üretime, istihdamın artırılmasına, sektörde teknoloji transferi ile bilgi birikiminin oluşmasına olanak sağlamıştır.

TÜPRAŞ'ın sektörde ve ekonomide en büyük şirket haline gelmesinde en büyük pay, kuşkusuz, her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmeyen ve yüksek riskleri göze alarak çalışan işçilerindir.

TÜPRAŞ'ın misyon ve vizyonunun sürekliliğinin güvencesi, yüksek kalifikasyona sahip biz çalışanların örgütlü olması ve özelleştirme sonrası dönemde de el birliğiyle tesis edilen çalışma barışına yıllardır sahip çıkmasıdır.

Sendikamız Petrol-İş, 2017-2018 dönemini kapsayan ve 18.01.2017 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde de aynı hassasiyet ve sorumlulukla hareket etmiş, bu doğrultuda tavır almıştır.

Aynı süreçte TÜPRAŞ işvereni; sözleşme yürürlük süresi, çalışma sistemi, vardiya düzeni vs. konularda dayatmalarda bulunmuş ve çalışma barışını tehdit edecek düzenlemeleri gündeme getirmiştir.

İşveren sözleşme süresini 3 yıla çıkarmak, vardiyalı çalışanların çalışma saatlerini arttırmak ve buna bağlı olarak fazla çalışma düzenlemesinde değişiklikler yapmak, ayrıca hafta tatili çalışması karşılığı ücretli izin kullandırılması ve ödemeleri, ücretli mazeret izni hükümlerinde değişiklikler yapmak istemektedir. Kısacası işveren, binlerce işçinin ve Petrol-İş'in itirazlarına rağmen çalışma biçiminde köklü değişiklikler yapmayı hedeflemekte, işçinin kazanımlarını tırpanlamaya çalışmaktadır.

İşverenin bu dayatmaları sonucunda toplu sözleşme süreci, ne yazık ki, tıkanmış ve sözleşme sürecinde uyuşmazlık aşamasına gelinmiştir.

TÜPRAŞ işçisi, bu dayatmalara boyun eğmeyecek, haklarına ve kazanımlarına sahip çıkacaktır! Çalışma barışını bozarak TÜPRAŞ'ın üretim ve faaliyetlerine zarar verecek bu dayatmalardan vazgeçilmeli, işçinin sesine kulak verilmelidir.

TÜPRAŞ işçisi ve Petrol-İş olarak, sözleşme sürecinin işverenin uzlaşmaz tutumu ve dayatmaları nedeniyle tıkanmasını protesto etmek ve işvereni uyarmak için bu sabah İzmit, Kırıkkale, Aliağa ve Batman Rafinerileri'nde eş zamanlı 2 saat iş bırakıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz bu eylemlerle ortaya koyacağımız uyarılar dikkate alınmadığı takdirde, eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna tüm açıklığıyla duyuruyoruz.

TÜPRAŞ işçisi, zamanında özelleştirmeye karşı verdiği mücadeleyi bugün TÜPRAŞ'a, kazanımlarına ve alınterine sahip çıkmak için vermekten çekinmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu