• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SONUÇ BİLDİRİSİ

28.Dönem 8.Olağan Başkanlar Kurulu Toplandı

Petrol-İş Sendikası 28. Dönem 8. Olağan Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

13.02.2018

Petrol-İş Sendikası 28. Dönem 8. Olağan Başkanlar Kurulu, 12 Şubat 2018 tarihinde İstanbul'da toplanarak Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar'ın açış konuşmasıyla başladı.Başkanlar Kurulu'na, Petrol-İş Sendikası merkez yöneticileri, merkez denetim kurulu üyeleri ve şube başkanları katıldı. IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Petrol-İş Sendikası 28. Dönem 8. Olağan Başkanlar Kurulu'na katılarak şube yöneticilerimize sunum yaptı.

Başkanlar Kurulu'nda ülkedeki güncel siyasi ve toplumsal gelişmeler, emekçileri ilgilendiren başlıklar ve Petrol-İş'in örgütsel gündemleri değerlendirildi.

BAŞKANLAR KURULU, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğumuz kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur:

28. Dönem 8. Olağan Başkanlar Kurulumuz, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği ve ülkemizde OHAL koşullarının emekçiler açısından giderek ağırlaştığı hassas bir dönemde toplanmıştır. Başkanlar Kurulumuz, şartlar ne olursa olsun emekçilerin ve üyelerimizin haklarını savunmak adına mücadelemizi sürdürdüğümüzün altını çizmektedir.

Komşumuz Suriye'de ABD'nin başını çektiği emperyalist güçlerin yönlendirdiği vekalet savaşları tüm acımasızlığıyla sürmekte ve bu savaşların faturasını her zaman olduğu gibi yine halklar ödemektedir. Ortadoğu'da kaynak savaşlarının son perdesi Suriye'de ve terör örgütlerine bazı misyonlar yüklenerek sahnelenmektedir. İçinde bulunduğumuz coğrafyada sınırları kendi çıkarları için değiştirmek isteyen emperyalistler, Ortadoğu'nun masum halklarını hedef haline getirmiştir. Bu gelişmelerin, ülkemize yönelik ciddi tehditler oluşturmasını engelleme gerekçesiyle 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye'de “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır. Halen devam eden bu harekatta, şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin geleceği emperyalist politikaların ipoteği altına sokulamaz. ABD'nin Suriye'yi bölme planlarının ve emperyalist rekabetin Türkiye'yi de tehdit ettiği ortadayken, emperyalist güçlerden medet ummak, bu odaklardan demokrasi ve barış beklemek büyük bir gaflet olacaktır. Bölgede yeni riskler ve provokasyonlara karşı uyanık olunmalı, ülkemizde de birleştirici ve toplumsal barışı esas alan politikalar benimsenmelidir. Petrol-İş olarak, ülkemizin de içerisinde yer aldığı coğrafyanın geleceğinin, emperyalistlerin ve uluslararası sermayenin çıkarları ile değil, burada yaşayan tüm emekçi halkların özgür iradesi ve barış hedefiyle şekillenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

FETÖ ile mücadele amacıyla çıkarılan ve “millete değil devlete” ilan edildiği belirtilen OHAL, 6. kez üç aylığına uzatılmıştır. Geçtiğimiz dönemde, OHAL giderek bu amacından uzaklaşmış ve demokratik işleyişin askıya alındığı bir idare pratiğine dönüşmüştür. Emeği ilgilendiren ve sermayenin çıkarına birçok düzenleme gerçekleştirilirken, emek mücadelesinin engellendiğine tanık olunmaktadır. Çok sayıda çalışan, somut bir gerekçe olmaksızın işinden ve ekmeğinden edilmiştir. İşçi sınıfının en önemli mücadele silahı olan grev hakkı, fiilen ortadan kaldırılmıştır. Son olarak, MESS'e bağlı 179 metal işyerinde 130 bin metal işçisini ilgilendiren grev ertelenmiştir. Bu erteleme kararına boyun eğmeyen ve talepleri doğrultusunda bir sözleşme imzalayan metal işçilerini selamlıyoruz. Patronların çıkarı için sürdürüldüğü açıkça ifade edilen OHAL’e ve yasakçı uygulamalara bir an önce son verilmelidir.

OHAL koşullarında bir KHK ile gerçekleştirilen kamuda taşerona kadro düzenlemesinde, dağ fare dahi doğuramamıştır! Sendikaların görüşü alınmadan ve birçok eksiklikle birlikte çıkarılan bu düzenlemede, KİT'lerde çalışan ve aralarında örgütlü olduğumuz TP, BOTAŞ, MKEK, Eti Maden ve TMO Afyon Alkoloid'in de olduğu birçok önemli kuruluştaki taşeron işçiler, kadro dışı bırakılmışlardır. Ayrıca, kapsamdaki işçilerin kadroya geçişlerinde birçok belirsizlik sürmekte, yine kapsama alınan işçilerin daha kötü koşullarda çalışacağı ikinci sınıf bir kadro tanımı getirilmiştir. Kadroya alınacak işçilerin büyük kısmının bir konfederasyona bağlı sendikaların üyesi olması, düzenlemenin ısmarlama olduğunu ortaya koymaktadır. Kamuda taşeron işçilere ayrımsız ve koşulsuz kadro talep ediyoruz. Ardından, insan onuruna aykırı bir çalışma biçimi olan taşeron çalışmanın özel sektörde de kaldırılması gerekmektedir.

Petrol-İş, OHAL döneminde emek düşmanı uygulamalara ve OHAL koşullarından cesaret alan işverenlerin sendika karşıtı tutumlarına karşı işyerlerinde verdiği mücadeleyi tüm gücüyle sürdürmektedir. İstanbul’da kurulu bulunan Akkim işyerinde, işverenin sendikalaşmaya karşı yaptığı işten çıkarmalar üzerine geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan direnişimiz halen devam etmektedir. Yine Tekirdağ'da Poliya Polyester'de sendikalaşma mücadelemiz sürmektedir. Başkanlar Kurulu olarak, Anayasa ve yasaların verdiği hakka dayanarak sendikalı olan, işverenlerin her türlü baskısına rağmen meşru ve haklı mücadelesinden geri adım atmayan tüm üyelerimizi selamlıyoruz!

OHAL döneminde sermaye kesimine yönelik sağlanan tüm teşvik ve kolaylıklara rağmen, ekonomik sıkıntılar giderek yoğunlaşmaktadır. İşsizlik gerçekte %20’lere yaklaşmakta, yoksulluk ve gelir adaletsizliği artmaktadır. Büyüme göstergelerinde yeni “rekorlar” kırılırken, milli gelirden emekçilerin aldığı pay azalmaktadır. Ekonomide bu tablo olumsuz tablonun tersine çevrilmesi öncelikle, bağımlılığı azaltan önlemler, sürdürülebilir sanayi yatırımları, bütçe politikalarının çalışanlardan yana oluşturulması, vergi adaletsizliklerinin giderilmesi, ücret seviyelerinin ve asgari ücretin yükseltilmesi ile mümkün olacaktır.

Üyesi bulunduğumuz IndustriALL Küresel Sendika, 54 milyon üyesiyle küresel sermayenin emek ve sendikalar üzerindeki dayatmalarına karşı mücadelesini sürdürmektedir. Başkanlar Kurulumuz, IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kemal Özkan’ın katılımıyla işkolumuzda küresel sendikal gündemi tartışma olanağı bulmuştur. Petrol-İş, küresel dayanışmayı yükseltmek adına IndustriALL üyesi tüm sendikalarla dayanışma içerisinde olduğunu ve özellikle işkolumuzda ortak sorunların çözümü noktasında küresel düzeyde işbirliği perspektifiyle faaliyetlerini sürdüreceğini bir kez daha vurgulamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU ADINA
MERKEZ YÖNETİM KURULU