ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ILO'NUN 190 SAYILI

"ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET VE TACİZİN ÖNLENMESİ" SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yüzüncü yılında, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ve çalışma yaşamında şiddet ve tacize son vermeyi amaçlayan ilk uluslararası standart özelliği taşıyan 190 No'lu ILO "İş Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Dair Sözleşme" Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 10-21 Haziran 2019 tarihleri 108. oturumunda 439 kabul, 7 red ve 30 çekimser oyla kabul edildi. Uluslararası sendikalar ve konfederasyonlarının ortaklaşa hazırladığı broşürde sözleşmenin çalışma hayatında cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi önlemede ne kadar önemli bir araç olabileceği ayrıntılı olarak ele alınıyor.

 

1. Sayfa:

2. sayfa:

 

Broşürün tamamını formatında indirmek için tıklayın.