• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

29.Dönem 8. Olağan Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi Yayımlandı

Petrol-İş Sendikası 29.Dönem 8. Olağan Başkanlar Kurulu, 16 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da toplanarak ülkemizde emeğe ilişkin güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmalarını değerlendirmiştir.

16.06.2022

BAŞKANLAR KURULU, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğumuz kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur:

Dünya ekonomisi, önce salgının yol açtığı sorunlar ardından Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle istikrar kazanamamakta, toparlanma gecikirken belirsizlikler artmaktadır. Savaşın neden olduğu insani trajedilere, salgın döneminden devrolan arz-talep dengesizlikleri, üretimde girdi tedarik sorunları eklenmekte ve özellikle enerjide olmak üzere fiyatlar rekor düzeylerde yükselmektedir. Küresel kapitalizm, enflasyonun arttığı ve ekonomide ivme kaybının yaşandığı bu koşullarda kâr düzeylerini korumak için sö mürüyü yoğunlaştırma yolları aramaktadır. İşçi sınıfının kazanımları tüm dünyada tehdit altındadır ve emekçilerin sorunları ortaktır. Emeğin küresel mücadelesi ve dayanışmasının hiç olmadığı kadar önem kazandığı bu dönemde, barışı savunuyor, daha adil bir dünyada insanca yaşamak istiyoruz. Petrol-İş, dahil olduğu uluslararası sendikal ağlar, üyesi olduğumuz konfederasyonlar ve sendikal işbirliklerimiz çerçevesinde bu mücadelenin önemli bir parçası durumundadır.

Küresel sorunların etkisiyle ülkemizde ekonomik sıkıntılar had safhaya ulaşmıştır. Yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiye ekonomisinde görülen sorunlar, diğer ülkelere nazaran daha yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Türk Lirası, son dört yılda ABD dolarına karşı neredeyse beş kat değersizleşmiş, tüketici enflasyonu 1998, üretici enflasyonu ise 1995 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştır. 2010-2020 yılları arasında ülkemizde imalat sanayinde dolar bazında reel ücretler, %40’a yakın ucuzlamıştır. Ücretlerdeki aşınma devam etmekte ve emekçilerin gelirleri azalmaktadır. Ekonomide çarklar dönerken sorunlar birikmekte ve emekçilerin büyümeden aldığı pay giderek düşmektedir. Pandeminin de yaşandığı son iki yılda, emeğin milli gelirden aldığı pay 7,6 puan düşerken sermayenin aldığı pay 5,9 puan artmıştır. Bu durum, sadece işçi sınıfının büyümeden payını alamadığını değil aynı zamanda sömürü koşullarının hızla derinleştiğini göstermektedir. Temel ihtiyaç maddelerine, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar ile artan barınma masrafları emekçilerin belini daha da bükmektedir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır, bir an önce emekten yana, gelir adaletini hedefleyen ve önceliği halkın acil ihtiyaçlarının giderilmesine veren politikalar uygulanmalıdır. Faturanın bir kez daha işçi sınıfına kesilmesine izin verilemez.

Dizginlenemeyen enflasyon, asgari ücrete yapılan zammı birkaç ayda geri almıştır. Bugün asgari ücretliler 2021 yılından daha zor bir durumdadır. Açlık sınırı, asgari ücretin %42 ölçüsünde üzerine çıkmıştır. Her ne kadar TÜİK tarafından yayımlanan tartışmalı rakamlarla gizlenmeye çalışılsa da, ülkemiz tarihinde örneği görülmemiş hızlı bir yoksullaşma yaşanmaktadır. İşçi konfederasyonları ve sendikaları bu konuda inisiyatif almaya davet ediyor, asgari ücrete ve tüm çalışanların ücretleri ile emeklilerin maaşlarında düzeltme yapılması ve bu kesimlerin alım gücünü yükseltecek önlemlerin alınması için emeğin sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Yaşadığımız sorunların çözümü ve kazanımlarımızı korumanın yolu, emeğin örgütlü hale gelmesi ve hak mücadelesinin güçlenmesinden geçmektedir. Petrol-İş, yoğun bir örgütlenme faaliyeti sonucunda yeni işyerlerinde sendikalaşırken birçok işyerinde de tüm sendikaların karşılaştığı sorunlarla boğuşmaktadır. Çalışma hayatında kurallar sermaye lehine esnetilmekte ve sendikal örgütlenmenin önüne birçok engel çıkartılmaktadır. Mevzuatta işverenlerin yararlandığı boşluklar, hukuki süreçlerin uzamasına ve işyerlerinde sendikal örgütlenmenin sönümlenmesine yol açmaktadır. Yasal ve anayasal hakların güvencesi devlettir. Bu güvenceler sağlanamadığında, toplumsal adalet terazisinin düzeltilemez biçimde bozulacağı unutulmamalıdır. Sendikal özgürlüklerin genişletilmesi, örgütlenmenin önündeki her türlü engelin kaldırılması ve sendikalaşmanın teşvik edilmesine dönük düzenlemeler, gelir dağılımındaki bozulmayı durduracak, işçilerin alım gücünü arttıracak önlem paketinin en önemli unsuru olmalıdır.

Bundan tam 52 yıl önce işçi sınıfı yine benzer sorunlarla karşı karşıyaydı. Emekçiler, 15-16 Haziran 1970’te sendikal örgütlenmeyi boğmayı amaçlayan yasal düzenlemeye karşı hakkını savunmak için “gücümüz birliğimizden gelir” şiarıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Bu büyük yürüyüşe, Petrol-İş üyesi birçok işçi katılmış, yürüyüş sırasında Mutlu Akü’de çalışan üyemiz Yaşar Yıldırım hayatını kaybetmişti. 52. yılında 15-16 Haziran Yürüyüşü’nü selamlıyor ve bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkacağımızı belirtiyor, bu yürüyüşte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Milli şirketimiz TPAO tarafından Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın karaya çıkartılması için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak bu keşfi ve çalışmaları destekliyor, petrol ve doğalgazda kamu eliyle yapılacak daha büyük yatırımlara ihtiyacımız olduğunu belirtiyoruz. Yıllardır bunun aksi yönde adımlar atılmış, TPAO zayıflatılmış ve istihdam daraltılmıştır. Ülkemizin güvenliği ve stratejik yararı açısından örgütlü olduğumuz enerji KİT’leri TPAO ve BOTAŞ’ın istihdam konusu başta olmak üzere güçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu çerçevede, TPAO’ya yıllardır emek veren 5 ay 29 gün çalışan işçiler kadroya alınmalıdır.

Sendikamız, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz bir önceki Başkanlar Kurulumuzdan bu yana 6’sı yeni örgütlenilen olmak üzere 25 işyeri/işletmede sözleşme imzalamıştır. Müzakereyi mücadeleyle birleştiren bir strateji izleyerek, ekonomik sorunların üyelerimize olumsuz yansımalarının önüne geçiyor, işyerlerimizde yürürlüğü süren sözleşmelerde bazı düzeltmeler yapılmasını sağlıyor ve zor koşullarda haklarımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda imzaladığımız başarılı sözleşmelerin yanı sıra Mutlu Akü işyerimizde çıktığımız grevin de taleplerimizin karşılanmasıyla kısa sürede başarıya ulaşacağına inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU ADINA
GENEL BAŞKAN
SÜLEYMAN AKYÜZ