• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İşkolu barajı yüzde 1'e sabitlendi:

68 Sendikanın Baraj Altında Kalacağı Tahmin Ediliyor

İşkolu barajını yüzde 1'de sabitleyen önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu konuda torba tasarıda tek maddelik bir düzenlemeye gidilmişti.

22.07.2014

2012 yılında Sendikalar yasasında yapılan değişiklikle, yüzde 10 olan işkolu barajı indirilerek, konfederasyonlara bağlı sendikalar için Ocak 2013’ten Temmuz 2016’ya kadar yüzde 1, 1 Temmuz 2016’dan itibaren yüzde 2, 1 Temmuz 2018’den itibaren ise yüzde 3 olarak uygulanacaktı.

Ancak SGK verileri üzerinden açıklanan sendika üyeliğine ilişkin istatistikler ile işkollarının birleştirilmesiyle birlikte, işkollarındaki işçi sayısı artmış ve birçok sendika toplusözleşme yetkisini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.

Yüzde 1 barajı her sendikayı kapsamıyor

Yapılan değişiklikle işkolu barajı yüzde 1'de sabitlendi. Ancak sendikaların kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 1 üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı olmayan sendikalar için yüzde 3 olarak uygulanacak.

2014 yılı Ocak ayı sendikaların üye kayıtları incelendiğinde, 115 sendikadan 47'si yüzde 1 barajını geçebilmişti. Şimdi ise aralarında bağımsız sendikaların da bulunduğu 115 işçi sendikasından 68’inin baraj altında kalacağı ve 40 bine yakın işçinin toplu sözleşme hakkından yararlanamayacağı tahmin ediliyor.