• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IG Metall küresel sözleşmeleri güçlendirmeyi hedefliyor

IndustriALL Küresel Sendika'nın Almanya'dan üyesi IG Metall'in 50 kadar yöneticisi ve işletme konseyi temsilcisi, sendikalarının müzakere ve uygulanmasında öncülük yaptığı küresel çerçeve sözleşmeleri değerlendirmek ve tartışmak üzere bir araya geldi.

17.06.2015

Sendikanın Frankfurt'taki genel merkezinde 2-3 Haziran 2015 günlerinde yapılan çalışma toplantısında, katılımcılar, küresel çerçeve sözleşme alanındaki deneyimlerini ve gelişmeleri ele aldılar. IndustriALL Küresel Sendika'nın çokuluslu şirketlerle imzaladığı 46 küresel sözleşmeden önemli bir bölümü Almanya merkezli şirketlerle yapıldı. Bu sözleşmeler çeşitli sektörleri kapsıyor ve ILO'nun temel sözleşmeleri, insana yakışır çalışma, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın yasaklanması, vb gibi çeşitli konuları içeriyor.

Toplantıda IndustriALL Küresel Sendika'nın Aralık 2014'te Tunus'ta yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen yeni Küresel Çerçeve Sözleşme İlkeleri de tartışıldı. Yeni belge, imzalanacak küresel çerçeve sözleşmelerin şeffaf ve açık bir biçimde görüşülmesi ve bağıtlanması konusunda bir dizi ilke içeriyor. Katılımcılar doksanların sonundan bugüne kadar imzalanmış küresel sözleşmelerde kaydedilen ilerleme üzerinde durdular. 

Katılımcılar yürürlükteki birinci ve ikinci kuşak küresel çerçeve sözleşmelerle ilgili bir araştırmanın sonuçlarını da tartıştılar. Bilim insanlarıyla birlikte gerçekleştirilen bu araştırma gösteriyor ki bu sözleşmelerin çokuluslu şirket politikaları üzerindeki etkisi düşünüldüğünden daha fazla. Öte yandan anlaşılıyor ki daha gidilecek uzun bir yol var. Toplantıda şu saptama yapıldı: “Kuşkusuz sendikaların ve işletme konseylerinin varlığı ve baskısı, küresel çerçeve sözleşmelerin başarısı açısından hayati önem taşıyor. İlk kuşak küresel sözleşmelerden bazılarında gözlendiği gibi, imzalanan sözleşmenin peşini bırakacak olursak, o sözleşme etkisiz kalacaktır.” Toplantıda, ayrıca, çokuluslu şirketlerin dünya ölçeğinde işletmelerinin bulunduğu ülkelerdeki ulusal ve yerel sendikalar açısından uygulamanın ve kapasite geliştirmenin önemi vurgulandı.

IndustriALL genel sekreter yardımcısı Kemal Özkan sunumunda şöyle dedi:

“IndustriALL açısından, küresel çerçeve sözleşmelerin, birlikte belirlediğimiz standartlara uygun olması gerekiyor. Sözleşmelerin en azından sendika özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı, çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın yasaklanması ve ayırımcılık yasağı gibi ILO'nun temel çalışma standartlarını içermesi gerekiyor. Ama biz daha fazlasını istiyoruz. Adına layık bir küresel çerçeve sözleşmeyle, imzacı şirketin çalışanları için değişim yaratmak istiyoruz ve tedarik zincirlerini ve küresel çerçeve sözleşmenin izlenmesi kurallarını sendikaların katılımıyla bütünleştirmeliyiz.”