• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriAll Avrupa Yönetim Kurulu: Sürdürülebilir bir Avrupa’da eşitlik için mücadeleye!

IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Finlandiya’nın Helsinki kentinde toplandı.

28.11.2019

Toplantıya 25’e yakın Avrupa ülkesiden onlarca sendikayı temsilen 150’nin üzerinde delege katıldı.

Sendikamız Petrol-İş’ten toplantıya Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı. 

Yine Türkiye’den IndustriAll yönetim kurulu üye ve yedek üyelerinden Genel Maden-İş Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Teksif Genel Başkanı Nazmi Irgat, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Tes-İş Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol, Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaoğlu, Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, Öz Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci katıldılar.

Finlandiya da taşımacılık sektöründe yapılan grevden dolayı katılımcıların bir kısmı toplantıya geç geldi. Bazı sendika başkanları ise grevden dolayı toplantıya gelemediler. Toplantı açılışını IndustriAll Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle ve Finlandiya sendikaları yaptı.

Toplantı gündem önerisi ve gündemin kabul edilmesinin ardından bir önceki yönetim kurulu tutanaklarının okunması ile devam etti.

Daha sonra ise IndustriAll yönetim kurulu eski üyesi ve son seçimlerde Finlandiya Sosyal Demokrat Partisinden Finlandiya Başbakanı seçilen Antti Rinne yönetim kurulu toplantısına katıldı. Rinne, Avrupa Birliği dönem başkanlığının Finlandiya’da olduğunun altını çizdi. Avrupa Birliği Dönem başkanlığında sosya politikalara önem vereceklerini belirtti. Sendikaların toplumun olmazsa olmazları olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu toplantısına Finlandiya Avrupa Birliği Heyeti başkanı Antti Peltomaki de katıldı. Peltomaki, Finlandiya sosyal politikları ve AB sosyal politikları konusu üzerinde durdu.

Daha sonra konuşan IndustriAll Genel Sekreteri Luc Triangle sanayi poltikası, iklim değişikliği, toplu sözleşmeler, sosyal politiklar ve işyerinde demokrasi konularında IndustriAll’un önceliklerini ve taleplerini belirtti.

Luc Triangle, Haziran 2019 tarihinde yapılan yönetim kurulundan bugüne geçen zamanda IndustriAll’un falliyet raporunu sundu.

IndustriAll Avrupa’nın aylar öncesinden başlattığı ve “İşyerinde birlikteyiz” başlığını taşıyan ve işyerlerindeki çalışmaları ve sendikalılığı güçlendirmeyi hedefleyen kampanya sunuldu. Avrupa’da asgari ücretin genel durumu ve toplu sözleşmeler ele alındı.

Daha sonra IndustriAll Avrupa’nın Mayıs 2020’de Yunanistan’ın Selanik kentinde yapacağı 3. Kongre hazırlıkları görüşüldü. Toplantı yerinden 2020-2024 eylem planına, oy verme hakkından tüzük tadil komisyonuna, yönetim kurulu üyelik sürecinden disiplin kurulunun oluşumuna bir çok konu masaya yatırıldı.

Toplantı sırasında “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü”nün önemi konusunda bir açıklama yapılarak, toplantı sırasında bu konuda bir de etkinlik düzenlendi.

Toplanının birinci gününün sonunda Finlandiya Çalışma Bakanı’nın katılımı ile bir resepsiyon düzenlendi. Finlandiya Çalışma Bakanı Timo Harakka yaptığı konuşmada Finlandiya ekonomisi, istihdamı ve çalışma ilişkileri üzerinde durdu.

Toplantının ikinci gününde, özellikle enerji alanında ve dijitalleşme konularında adil bir geçiş (hem istihdamı koruyacak hem de geleneksel fosil enerjilerinden yenilenebilir ve çevreye zararsız enerji üretimine geçiş) sanayi politikası konuşulan konulardandı.

Yine şirket politikları bölümünde özellikle çokuluslu şirketlerin yeniden yapılanması ve bu süreçte sendikal hak ihlallerine değinildi. Avrupa İş Konseyleri ve Avrupa Şirketi politikası bu bağlamda ele alınan konulardandı. Arcelor Mittal, Liberty Steel, Thyssenkrupp ve PSA Grup ‘taki işyeri kapatmaları, istihdamdaki değişiklikler ve sendikal politikalar çelik sanayideki dalgalanmalar gözetilerek tartışıldı. Yine Siemens, EDF Enerji, FCA Fiat Chrysler Automobiles grupları ile de mevcut değişiklikler konusundaki müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

Son olarak IndustriAll Avrupa’nın idari, mali ve örgütsel konuları görüşüldü. Üyelikler ve üyelikten çıkarmalar bu bağlamda ele alındı.

Türkiye’den Türk Metal Sendikasının üyeliği daha önce IndustriALL Küresel Sendika tarafından kabul edilmişti. IndustriAll Avrupa Sendikası yönetim kurulu da Birleşik Metal ve Türk Metal sendikaları arasında imzalanan mutabakata referans vererek Türk Metal’in üyeliğini IndustriAll Avrupa Sendikası yönetim kurulunun onayına sundu. Türk Metal Sendikasının IndustriAll avrupa Sendikasına üyeliği oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı örgütlenme konusuna daha fazla önem verilmesi dilekleri ile sona erdi.