• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Endonezya 2015'te eyleme hazır

IndustriALL Endonezya Konseyi'nden otuz sendika yöneticisi ülkenin 2015'teki sendikal gündemini görüşmek üzere 23-25 Şubat 2015 günlerinde Cakarta'da düzenlenen Ulusal Sendikal Birlik Toplantısı'nda bir araya geldi.

13.03.2015

Metal, maden, tekstil, ilaç, petrol ve gaz sektörlerinden 11 ulusal federasyonu temsilen 12 kadın ve 18 erkek sendikacıyı bir araya getiren toplantıya, IndustriALL Küresel Sendika'nın Cenevre'deki genel merkezinden Suzanna Miller ve Armelle Seby, IndustriALL Güneydoğu Asya Singapur Ofisi'nden Vonny Diananto, IndustriALL proje koordinatörleri Aranya Phakaphat ile Yoon Hyowon ve İsveç beyaz yakalılarının sendikası Unionen'den Ann-Helene Westrup katıldılar.

Toplantıda Endonezyalı sendikacılar ülkedeki sendikal durumu, toplu sözleşme, örgütlenme ve güvencesiz çalışma konularını ve IndustriALL'un 2015'teki politika ve faaliyetlerini görüştüler. İsveç Unionen sendikasından Ann-Helene Westrup ise İsveç sendikal hareketi ve İsveç'teki toplu sözleşme modeli konusunda bir sunum yaptı.

2014'te IndustriALL Endonezya Konseyi'nin kadın komitesi, Endonezya'da tüm kadın işçilerle ilgili olarak analığın korunması konusunda ulusal bir kampanya başlattı. Kampanyanın ana sloganları, “14 Hafta” ve “Âdet Kanamasının Kontrolüne Son”. Kampanya, şimdi 12 hafta olan analık izninin toplu sözleşmelerle 14 haftaya çıkarılmasını ve kadınlar âdet izni almak istediklerinde işverenlerin âdet kanaması kontrolü yapmasına son verilmesini talep ediyor. Endonezya'da kadınların âdet döneminde doktor teyidiyle bir ya da iki gün izin alma yasal hakkı var. Ne var ki işverenlerin bu dönemdeki fiziksel belirtileri görmek için kadınları aşağılayıcı bir şekilde kontrol etme hakları yok.

Kadın komitesi analığın korunmasıyla ilgili 183 sayılı ILO sözleşmesini hükümetin onaylamasını da talep ediyor.

Endonezya Kadın Komitesi'nin başkanı Lilis Mahmudah bu konuda şöyle dedi: “Bu yıl kampanyayı bütün ülkeye yaymaya devam edeceğiz, analığın korunmasıyla ilgili toplu sözleşme maddelerinin modelini geliştireceğiz ve sendikalara ileteceğiz. 11 federasyonun kadın komiteleriyle birlikte çalışacağız.”

Ulusal sendikal birlik toplantısında Endonezya'daki güvencesiz işçiler sorunu da ele alındı. Metal ve maden federasyonlarından Judy Winarno ve Riswan Lubis bu konuda şöyle dediler: “Kamu kesimindeki şirketlerde taşeron işçilerinin durumu özel sektördekilerden daha iyi değil. Hükümetin taşeron işçilerinin statüsünü sürekli personel statüsüne dönüştürmesi için kampanya başlattık. Şimdi bu hedefe ulaşmak için tüm üye sendikaların çabası ve desteği gerekiyor.”

Toplantıda, ayrıca, sanayi, enerji ve maden sektörlerinde “Ulusal Hayati Varlık” sayılan alan ve işletmelerde özel güvenlik önlemleri alınmasını öngören kararnamelerle ilgili yasal düzenleme de görüşüldü. Bu yasal düzenleme, çalışma ilişkilerine “güvenlik” bahanesiyle polisin ve askerin müdahalesine olanak sağlayarak temel sendikal hakların ihlaline olanak sağlıyor.

Endonezya'daki IndustriALL üyesi örgütler yeni yasal düzenleme konusundaki ortak tutumlarını şöyle açıkladı: “Yasal düzenlemenin uygulanışını yakından izleyeceğiz ve kararnamelerin yürürlükten kaldırılması için IndustriALL Ulusal Konseyi'nin yapısı içinde bir kampanya ekibi oluşturacağız.”

Toplantının bitiminde Endonezyalı sendika yöneticileri adına Sjaiful Patombong şu mesajı verdi: “IndustriALL Endonezya Konseyi'nin ülkedeki IndustriALL üyesi sendikalar arasında dayanışmanın ve birliğin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağı kanısındayım.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika