• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

MYK 8 MART AÇIKLAMASI

İNSANA YAKIŞIR İŞ, ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM İÇİN KADINLAR SENDİKALARA!

Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkanımız Süleyman Akyüz'den 8 Mart Açıklaması...

05.03.2022

Bugün 8 Mart, kadınların uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Bu mücadele, insana yakışır iş için, şiddetsiz bir yaşam için, eşit ücret için, güvenceli gelecek, güvenli çalışma için yüz yılı aşkın bir süredir devam eden bir mücadeledir. Bu gün, kadınların emeğine ve geleceklerine sahip çıktığı, dayanışmayı yükselttiği gündür. Petrol-İş Sendikası olarak bu güne sahip çıkmak, anlamına uygun bir şekilde kutlamak en büyük önceliğimizdir. 112 yıl önce kadınlar düşük ücretlere, kötü çalışma koşullarına, eşitsizliğe, güvencesizliğe karşı uluslararası mücadelenin ve dayanışmanın temellerini attılar. Kadınların sendikalarda örgütlenmeleri de aynı dönemlerde hız kazandı.

Dünyamız ve ülkemiz, çok zorlu süreçlerden geçiyor. Covid-19 pandemisi başladığından beri, emek dünyası başta olmak üzere, toplumun dezavantajlı kesimlerinin başında gelen kadın işçiler, işlerini kaybetmemek, insanca yaşayabilmek için en düşük ücretli işlerde, en kötü koşullarda çalışmayı kabullenmek zorunda bırakılıyor. Araştırmaların da gösterdiği gibi, tüm dünyada pandemiden en olumsuz etkilenen kesimlerin başında kadınlar geliyor. Eğitim ve bakım hizmetlerinin durması, kadınların evdeki yükünü orantısız şekilde arttırdı. Pek çok kadın işçi, bu hizmetlerden yararlanamadığı için işini bırakmak ya da evden sürdürmek zorunda kaldı. Bu durum, kadınların güvenceli işlerden uzaklaşmasıyla sonuçlandı.

Bölgemizde sürmekte olan bir savaş var. Her dönem olduğu gibi, bu savaştan da en olumsuz etkilenen kesimler yine emekçiler, kadınlar ve çocuklar oldu. Petrol-İş olarak savaşın mağduru emekçilerin, kadınların ve çocukların yanındayız, barışın yanındayız.

Pandeminin yarattığı ekonomik yıkım, enflasyonun önlenemeyen artışı, ücretlerin erimesiyle ve alım gücünün büyük oranda azalmasıyla sonuçlandı. Geçim sıkıntısı tüm dünyada olduğu gibi, başta kadın işçiler olmak üzere emek dünyasını derinden sarstı. İşsizliğin artmasıyla, düşük ücretli, kötü koşullarda işlere yönelim daha da arttı. En düşük ücretli ve en kötü koşullardaki işlerde çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Kadınların yoksullaşması, gelecek güvencesi bulunmaması şiddete daha fazla maruz kalmaları sonucunu da beraberinde getirdi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 Sayılı Sözleşmesi'nin onaylanıp yürürlüğe girmesi, böyle bir dönemde daha büyük önem taşımaktadır. Petrol-İş Sendikası olarak bu konudaki ısrarlı çalışmamızı sürdüreceğiz.

Bu gidişata dur demek isteyen kadın işçiler, sendikalarda örgütlenmek isteyince, işten atılmayla karşı karşıya kalıyorlar. Pek çok sendikanın pek çok işyerinde sürdürdüğü direnişler bunun en büyük kanıtıdır.

Sendikamızda örgütlenmek için harekete geçen 17'si kadın 20 Pas South işçisi, bakanlığın yetki tespitine karşın, 17 Şubat'ta "işyerinde küçülmeye gidilmesi" gerekçesiyle işten atıldı. İşveren, hukuka aykırı bir şekilde müdahalede bulunarak, işçilerin anayasal hakları olan sendikalaşma hakkına dirençle karşılık verdi. İşten atılan çoğu kadın 20 Pas South işçisi, atıldıkları günden beri fabrika önünde direnişlerini sürdürüyorlar. 8 Mart kadınların uluslararası mücadele ve dayanışma gününde Pas South işçilerinin yanında olacağız.

YAŞASIN 8 MART,
YAŞASIN EŞİTLİK MÜCADELEMİZ!

Petrol-İş Sendikası MYK adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan

 

 

AFİŞ DOSYASINI BİLGİSAYARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ