• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL'da kota ve Eşitlik Bildirgesi oybirliğiyle kabul edildi

Kadınlar alınan kararları hayata geçirmeye hazırlanıyor

IndustriALL Küresel Sendika'nın 14-16 Eylül 2015 tarihlerinde Viyana'da düzenlediği Birinci Dünya Kadın Konferansı'nda, her kıtadan 300 kadar kadın, analığın korunmasından, kadınların temsiline ve kadına yönelik şiddete kadar uzanan çeşitli konuları tartışmak üzere bir araya geldi.

28.09.2015

Avustralya'dan Zimbabve'ye kadar maden ve petrol gibi erkek egemen sektörlerde kadınlar kahramanca çalışıyor. Tümüyle erkekler tarafından ve erkekler için tasarlanıp düzenlenmiş bu işyerlerindeki öncüler onlar. Kadınlar bu işlerde çalışmak için mücadele verdiler. Ne var ki hâlâ patronların ve iş arkadaşlarının şiddetiyle karşı karşıyalar. Kadınlar taşeron işçisiyse bu şiddet daha da artıyor. Şiddete son vermek için atılacak ilk adım, şiddeti görünür kılmaktır; kadınların sessizliği yırtmasıdır.

Güvencesiz çalışmaya karşı mücadele IndustriALL'un en önemli kampanyalarından biridir.  Kadına yönelik şiddete son verilmesi ve kadın işçiler için analığın korunmasının sağlanması, bu kampanyanın bir parçasıdır. Gebe kadınlar işlerini kaybetmekten korkuyorlar ve gebeliklerini saklamak için düşük bile yaptıkları oluyor. Kadınlar kıt kanaat geçinmek için uzun süreler, bazan günde 10-12 saat çalışıyorlar. Abartılmış üretkenlik hedefleri kadınların hastalanmasına yol açıyor. Geçimlerini sağlayacak bir ücret almaları kadınların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirecektir.

Konferansın kabul ettiği Eşitlik Bildirgesi'nde bunlar ve diğer konular yer aldı. Tartışmalar sonucu varılan sonuçlar Bildirge'ye şöyle yansıdı:

Kadın Sağlığı:

Kadınların ve erkeklerin sağlık sorunları farklıdır 
Güvencesiz çalışma kadınların sağlığına zarar veriyor 
Stres ve  sağlık üzerindeki psikososyal etkileri konusuna daha fazla ilgi göstermek gerekiyor
HIV/AIDS konusu üzerinde hâlâ çalışmak gerekiyor

Analığın Korunması:

Analığın Korunması konusundaki 183 sayılı ILO  sözleşmesinin onaylanması için çalışma yapılmalı 
Toplu sözleşme görüşmelerinde, ücretli doğum izni, gebelik boyunca daha hafif bir işe nakil, gebelik testi yapılmaması ve işin korunması dahil, analığın korunması konusu ele alınmalı 
Toplum analığın korunması konusunda sorumluluk üstlenmeli 
Babalar sorumluluk üstlenmeli
Her tür ailenin dikkate alınması gerekiyor

Şiddet:

IndustriALL şiddete karşı sürekli bir kampanya yürütecek 
Şiddete karşı sosyal medyada kampanya yürütülmeli 
Toplu sözleşmelerde şiddete karşı hükümler yer alması konusu müzakere edilmeli 
Şiddet konusu ağlarda gündeme alınmalı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Son Verilmesi İçin Uluslararası Gün olarak kutlanmalı

Sürdürülebilirlik:

Yeni endüstriyel yapılar – kol ve kafa emeği arasındaki sınırlar silikleşiyor 
Kayıtiçi ve kayıtdışı çalışma arasındaki sınırlar silikleşiyor
Erkek egemen sektörlerde kadınlara ağırlık verilmelidir
Gençler örgütlenmelidir 
İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Gün olan 7 Ekim'de eylemler yapılmalıdır
Kadınları gözeten toplumsal politikalar için kampanya yürütülmelidir
Klişe yargılara karşı mücadele edilmelidir
Geçim ücreti ve daha iyi bir yaşam kalitesi müzakere konusu edilmelidir 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmalıdır
Kadınların örgütsel yapıların yönetimindeki rolleri güçlendirilmelidir
Kadınlar konferansta varılan bu sonuçları büyük bir enerji, kararlılık ve coşkuyla hayata geçirmeye hazırlanıyorlar.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika

Çeviri: Petrol-İş Sendikası Dış İlişkiler Servisi