• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ROGWU Heyeti Petrol-İş’te

Rusya/ROGWU Sendikası heyeti Eğitim, Bilgilenme ve Kültürel İş birliği Anlaşması çerçevesinde 4 Haziran Salı günü Petrol-İş’i ziyaret etti. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda iki ülkenin işçi sınıfı arasında dayanışma köprülerinin kurulması mesajı öne çıktı.

05.06.2024

Uzun yıllardır karşılıklı ilişki yürüttüğümüz Rusya/Rogwu Sendikası Heyeti 4 Haziran Salı günü sendikamız Genel Merkezini ziyaret ederek Merkez Yönetim Kurulumuz ile bir araya geldi.

Ziyarette ROGWU Heyeti adına ROGWU Başkan Yardımcısı Vladimir Kosovich, Transneft-Prikamye Birliği Başkanı Ulfat Miftahov, Tatneft Sendikası Başkan Yardımcısı Andrey Zimin, ROGWU Volgograd Bölge Örgütü Başkanı Mikhail Shirshin ve ROGWU Uluslararası İlişkiler Uzmanı Svetlana Severinenko toplantıda yer alırken; Petrol-İş Sendikası adına Genel Başkan Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda, Genel Yönetim Sekreteri Ali Haluk Koşar ile sendikamız Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan ve Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Görüşme saat 10.00’da başladı. Sendikamız Genel Merkezinde yapılan toplantıda önce her iki ülkenin toplumsal ve siyasal gelişmeleri ele alındı.

Genel Başkan Süleyman Akyüz sendikamız adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmasına başladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yansımalarından, Petrol-İş’in savaşlara karşı tutumundan, halklar arasında dostluk vurgusundan, petrol ve gaz işçilerinin durumuna ilişkin de Genel Başkan Akyüz ROGWU Heyetine bilgi verdi.
ROGWU heyeti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Vladimir Kosovich ise Rusya’da işçi sınıfının durumuna ilişkin detaylı bir analiz yaptı. Savaşın ülkedeki emekçilere nasıl yansıdığını da ele alan Kosovich, Batılı ülkelerin Rusya karşıtı tutumunu da değerlendirdi. Rusya’nın ve benzer şekilde ROGWU Sendikasının giderek artan oranda Orta Asya ülkeleri ile iş birliğini geliştirdiklerini ve yakın gelecekte daha somut ve kurumsal adımların atılabileceğinin de mümkün olduğunu söyledi.

Akyüz ve Kosovich’in konuşmaların devamında iki heyet temsilcileri karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Türkiye ve Rusya’da örgütlenme imkanları ve zorlukları, ülkelerin toplu sözleşme düzeninin nasıl işlediği, iş yasaları ve sendikaların mevcut siyasal yapı içerisindeki pozisyonları ve izledikleri stratejiler gibi birçok başlık soru cevaplarla heyetler arasında tartışıldı, görüş ve öneriler ortaya konuldu.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı neticesinde heyetler birbirlerini iyi niyet dileklerini ileterek, ROGWU ve Petrol-İş arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi vurgusunu yaptılar.