• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO'da oturma eylemleri başladı

Kamu toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle sendikamızın örgütlü olduğu TPAO ve BOTAŞ işçilerinin bir ay önce başlattığı eylemler sürüyor. Ankara'da TPAO Genel Müdürlüğü binası önünde bugün de oturma eylemi başladı.

13.09.2009
Kamu toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle sendikamızın örgütlü olduğu TPAO ve BOTAŞ işçilerinin bir ay önce başlattığı eylemler sürüyor. Ankara'da TPAO Genel Müdürlüğü binası önünde bugün de oturma eylemi başladı. 15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 48 saat sürecek oturma  eylemine TPAO'da örgütlü olan Ankara, Batman, Adana ve Trakya şubelerimizin yönetici ve temsilcileri, TPAO işçileri  ile sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaştın, Genel Mali Sekreteri İbrahim Doğangül ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen de katıldı. Oturma eylemine  BOTAŞ'ta örgütlü şubelerimizin yönetici ve temsilcileri ile BOTAŞ'da çalışan Petrol-İş üyeleri de katıldı. Türkiye genelinde sendikamız üyesi 3 bin 450 TPAO (Türkiye Petrolleri A.O.) işçisi ile bin 860 BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) işçisinin, kamu kesimi toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle başlattığı eylemler bir aydır sürüyor.
 
19 Ağustos'da üretim durdurulmuştu
Sendikamızın bu işletmelerdeki temel uyuşmazlık konusu, üyelerimiz arasındaki ücret farklılıklarıdır. TPAO ve BOTAŞ'da çeşitli nedenlerle aynı işi yapan ve aynı tahsile sahip üyelerimiz arasında adaletsizlik yaratan ücret farklılıkları oluştu. Bununla birlikte petrol iş kolunda olmalarına rağmen çıplak ücret ortalamaları bir çok işyeri ve iş kolunun da altında kaldı. Bizim sendika olarak bu işletmelerin yönetim kurullarından ve kamu işveren sendikasından taleplerimiz ise şöyle oldu; uygulanmakta olan ücret skalalarının güncellenerek işe ilk giriş ücretlerinin artırılması, saptanan ilk giriş ücreti esas alınarak yapılan iş, kıdem ve tahsil faktörlerine bağlı olarak ücretler arasında adaletli, oransal farklılıklar yaratmak suretiyle dengesizliklerin giderilmesi.
 
Sendikamızın tüm iyi niyetli çabalarına rağmen bu taleplerimiz karşılanmayınca Petrol-İş bir ay önce TPAO işyerlerinden başlayarak bir eylemlilik sürecine girdi. Ankara, Adıyaman, Batman ve Trakya şubelerimizde örgütlü TPAO işçileri 17-18 Ağustos tarihlerinde işyerlerini terk etmeyerek
ilk eylemleri başlattılar.  Petrol-İş, Türkiye genelinde TPAO işyerlerinde 19  Ağustos'da da üretimi durdurarak adeta bir tarih yazdı. TPAO işçileri 19 Ağustos'da işe gitmeyerek “bir günlük çalışmama” hakkını kullandıktan sonra 1 ve 2 Eylül tarihlerinde de toplu vizite eylemlerine çıktı. Bu eylemlerin devamı olarak sendikamızın Ankara Şube Başkanı, İdari ve Mali Sekreteri TPAO Genel Müdürlüğü önünde açlık grevi yaptı.
 
 
Çözüm siyasi iradede
TPAO ve BOTAŞ işçileri 11 Eylül'de de Türkiye genelinde, Ankara'da AKP Genel Merkezi, Batman ve Adıyaman'da AKP il, Lüleburgaz'da ilçe başkanlıklarına giderek, il ve ilçe binaları önünde sorunun çözümüne engel olan AKP iktidarını protesto ettiler. İktidar partisi olmanın verdiği sorumlulukla AKP il ve ilçe yönetimlerinden gerekli duyarlılığı göstermelerini ve destek olmalarını talep ettiler. Petrol-İş'in TPAO ve BOTAŞ'daki mücadelesini haklı gören her iki işletmenin yönetim kurullarının sorunun çözümünde olumlu bir yaklaşım göstermesine rağmen Kamu-İş'in olumsuz yaklaşımı ve siyasi iradeden, AKP Hükümetinden, yetkili bakandan bu konuda bir onay gelmemesi nedeniyle sorun henüz çözülemedi. Bu sorunun çözümü, siyasi iradeden, AKP iktidarı ve ilgili bakanın her iki işletmenin yönetimine bu konuda yetki vermesinden geçmektedir. Sendikamız, TPAO ve BOTAŞ'da sorunlarımızın çözümü için mücadelede kararlıdır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
PETROL-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU