• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Sendikası Industriall Dünya Kadın Konferansı'ndaydı

Yönetimde kadınlara yüzde 40'lık kota kararı

İki yılı aşkın bir süredir bölge toplantılarıyla hazırlık süreci devam eden Industriall'un birinci Kadın Konferansı 13-16 Eylül tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. 60 ülkeden 300'ü aşkın kadının katıldığı konferansta açılışı Avusturya Başbakanı Dr. Heinz Fischer yaptı.

30.09.2015

13 Eylül'de Viyana'da gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 300'ü aşkın kadının katıldığı Industriall 1. Kadın Konferansı'na sendikamızı temsilen; Petrol-İş Kadın Servisi'nden Necla Akgökçe ile örgütlenme servisinden Nuran Gülenç katıldı. Türkiye'den katılım gösteren diğer bir sendika ise Teksif oldu. Konferansın resmi açılışını şu anda iktidarda olan  başbakan Dr. Heinz Fischer yaparken, Kadın ve Eğitim Bakanı  Gabriele Heinisch-Hosek'in yanısıra uluslar arası sendikaların yöneticileri, ITUC ve ILO'nun temsilcileri de konferansta yerini aldı.

Resmi konuşmaların hemen hemen hepsinde vurgulanan konu kadın -erkek eşitliğiydi. Bu çerçevede Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nden, kadına yönelik şiddete karşı en kapsamlı sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'ne kadar, pek çok uluslar arası sözleşmeye atıfta bulunuldu.

Yönetimlerde daha fazla kadın

IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina konferansta yaptığı konuşmada kadınlara dair sıkıntıların sadece kadınların değil sendikaların da sorunu olduğuna, bir sendikanın genel politikaları içinde yer alması gerektiğine dikkat çekti. Daha sonra amaçlarının kadın- erkek arasında ücret farklılığının giderilmesi, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, anneliğin korunması dair sözleşmelerin uygulanması ve geliştirilmesi, kadın ve erkeğin çalışma yaşamında eşit şartlara sahip olmasının sağlanması olduğunun altını çizdi. Raina konuşmasına şöyle devam etti: “ Eşit şartların sağlanması için başlangıç noktamız yüzde 40'lık kotadır. Sendika yönetimlerinde daha fazla kadına ihtiyaç var. Bunun için sendikal kültür de değişmelidir.”

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komitesi Başkanı Monika Kemperle ise konuşmasında kadın erkek eşitliğinin teminine yönelik çıkarılan yasaların iyi olabileceğini ama önemli olanın uygulama olduğunu vurguladı. İyi yasaların bulunduğu Avusturya'da bile uygulamaların yetersizliğine dikkat çekti. Kemperle konuşmasında takip mekanizmaları oluşturulması gerektiğini belirtti.

Konferansın ikinci gününde sendikacı kadınların sunumları vardı. Kadınlar, işçi sağlığı ve güvenliği-anneliğin korunması, sürdürülebilirlik, eşitlik bildirgesi, kadınların temsili başlıkları altında çerçeve sunumlarını yaptılar.

İşyerinde kadına yönelik şiddete karşı en iyi kampanya

Petrol-İş Sendikası Kadın Servisine sunum için önerilen konu ise,  2014  25 Kasımı'nda yürütülen ve IndustriALL tarafından işyerinde kadına yönelik şiddete karşı en iyi kampanya olarak seçilen sosyal medya kampanyası oldu. Petrol-İş Sendikası Kadın Servisi'nin ikinci günün ilk oturumu olan sabah oturumunda yaptığı bu sunum övgüyle karşılandı. Öğleden sonraki oturumlarda kadınların sendikalar içinde örgütlenmesi konusunda ise yine bir örnekle tartışmaya katkı sağlandı. Sunumların ikisini de Nuran Gülenç yaparken, IndustriALL sayfasında canlı olarak yayınlanan konferanstaki konuşmalar ile Petrol-İş Sendikası, belli ölçülerde ülke temsilini de gerçekleştirmiş oldu.

Konferansın sonunda önümüzdeki 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü için dünya çapında “Kadına Yönelik Şiddete Son” başlıklı bir kampanya örgütlenmesi ve IndustriALL içinde kadın kotasının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılması kararı alındı. Bunun ise sadece temsiliyet sorunu olmadığı, sendikal yapıların değiştirilmesinin amaçlanması gerektiği vurgulandı.

Kota kararı IndustriALL'ın Brezilya'nın Rio kentinde yapılacak olan 2016 kongresinde ana tüzüğe girmesi için önerilecek. Türkiye'de IndustriALL üyesi sendikaların yüzde 40'lık kota kararına yaklaşımı ise merak konusu olmaya devam ediyor.