• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Tüpraş Geleceğimizdir Satılamaz | Hüseyin Öztürk-Vakit

  Türkiye'de kimileri özelleştirmelere karşı çıkar, kimileri satmaya kalkar. Karşı çıkanlar halkımızın bilgilendirilmesini ister ama, nedense sesleri hep cılız çıkar.
 • Özelleştirme Çıkmazında Tüpraş | Veysi Seviğ-Dünya

  Ülkemizdeki kamu mallarının gerçek sahipleri geçmişte ödemiş oldukları vergiler ve kamu tüzel kişiliğine terk ettikleri maddi-manevi varlıkları ile bu ülkenin belki artık aramızda olmayan yurttaşlarıdır. Bir ülkenin zenginliğinde geçmişte yapılan kişisel ve toplumsal fedakarlıklar vardır.
 • Tüccarın Malı | Önder Barlas-Star

  İstanbul Atatürk Havaalanı İç ve Dış Hatlar’ın 15.5 yıllık kiralanması için açılan ihaleye en yüksek teklifi TAV verdi... Tam 2.5 milyar dolar... KDV ile birlikte 2 milyar 950 milyon dolar...
 • Tüm Kesimler Artık Uyanmalıdır | İzzettin Önder-Evrensel

  Şurası su götürmez bir gerçek ki, Türkiye artık halkın çıkarları doğrultusunda içeriden yönetilmemektedir. Dış çevreler, Türkiye’nin aşırı borçlu durumundan yararlanarak, tam bir çakal sürüsü gibi, Türkiye’nin üzerine çullanarak, çıkar sağlamaya çalışmaktalar.
 • Özelleştirmede Yeni Çıta | Ergun Babahan-Sabah

  Kamuoyunun uyanık bilinci Cumhuriyet'in varlıklarının ucuza gitmesini engelleyecek en önemli faktör. Geçen hafta yapılan İstanbul Atatürk Havalimanı İhalesi tahminlerin üstünde bir bedelle sonuçlandı. 
 • Tüpraş'ın ve Ereğli'nin Satışı Anayasa'ya Aykırı Olabilir mi? | Yiğit Bulut-Referans

  Kalkınmayı hızlandırmak için yabancı sermayeden yararlanmak gerekir. Ancak, özelleştirme yoluyla stratejik sektörlerde yabancıların hakimiyetine yol açılması, ülke bağımsızlığı yönünden kabul edilemez. Özelleştirmenin yabancılaştırmaya dönüşmemesi yönünden getirilecek kuralların önemi büyüktür.
 • Tüpraş'ın 4 Rafinerisi Var | Güngör Uras-Milliyet

  Günümüzde ham petrolün varili yaklaşık 50 dolar. Biz ham petrolün tonunu yaklaşık olarak 350 dolara ithal ediyoruz. Tüpraş'ın (Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin) rafinerilerinde ham petrolü işliyoruz. Tonuna yaklaşık 100 dolar katma değer ekliyoruz. Tonu yaklaşık 450 dolarlık akaryakıt elde ediyoruz.
 • Özelleştirme Denilen Soygun | Erinç Yeldan-Cumhuriyet

  Elektronik posta adresime geçen hafta A. Aydos imzasıyla ''Bir ERDEMİR Masalı'' başlıklı bir rapor ulaştı. Bir ERDEMİR emeklisi olduğunu açıklayan Sayın Aydos, kısa ancak çarpıcı çalışmasında, ERDEMİR işletmesinin sadece 2004 yılında 3.2 milyar dolar satış geliri ve 463 milyar dolar net kâr elde ettiğini ve kendisine bağlı dokuz yan kuruluşla birlikte 15 bin çalışanı olduğunu belirtiyor.
 • Neden Satıyoruz | Yavuz Semerci-Sabah

  Özelleştirme niçin yapılır? Devlet Hazinesi'ne gelir elde etmek için mi? Tüpraş'a bakalım. 3 yıl önce bu şirketin yüzde 31.5'i halka, 1 milyar 139 milyon lira bedelle satıldı. Tüpraş'ın yüzde 1'lik payı 36 milyon dolar ediyordu.
 • Özelleştirmeye Karşı Bir Mücadele Cephesi | İ.Sabri Durmaz-Evrensel

  Pazartesi günü İstanbul’da bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç ile Türk Metal, Petrol-İş ve Haber-İş sendikalarının genel başkanları katıldı. Basın açıklamasında Türk-İş’in özelleştirme ile karşı karşıya olan üç büyük sendikasının genel başkanları kamuoyuna, bundan böyle özelleştirmeye karşı ortak mücadele edeceklerini açıkladılar. 

Sayfalar