• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Merkez

Merkez Yönetim Kurulu

Ali Ufuk Yaşar
Genel Başkan
Ahmet Kabaca
Genel Sekreter
Turgut Düşova
Genel Mali Sekreter
Mustafa Mesut Tekik
Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri
Ünal Akbulut
Genel Yönetim Sekreteri

Merkez Denetim Kurulu

Yusuf Ziya Kahyaoğlu
Üye
Eyüp Kahraman
Üye
Yavuz Katırancı
Üye

Merkez Disiplin Kurulu

Gültekin Öztemel
Üye
Asım Çavuşoğlu
Üye
Hasan Akçay
Üye