• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Sosyal Güvenlik Sistemimiz

  Dr. Ahmet Ekinci'nin Sosyal Güvenlik Sistemimiz ile ilgili sunumu ektedir.
 • Uygarlık nedir?

  'İşçi ve emekçi sınıfların çıkarlarını önde tutan ülkelerde, üretim ve paylaşım ilişkileriyle beraber sosyal güvenlik hizmetleri de devletin görevleri içindedir.'
 • Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği konferansı İstanbul'da yapıldı

  Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği bölgesel konferansı İstanbul'da yapıldı.Sosyal Diyalog konusunun ele alındığı seminerde Türk-İş Konfederasyonu'nu temsilen, sendikamız uzmanı Dr. Ahmet Ekinci bir konuşma yaptı. Dr. Ekinci'nin yaptığı konuşmanın tam metnini yayımlıyoruz.
 • Sağlık ve sosyal güvenlikte gelinen son nokta

  'Sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim; her dönemde siyasi iktidarların spekülasyon alanları olmuştur. Her iktidar bu alanlarda yenilik, reform, dönüşüm vs. adları altında bol bol vaadlerde bulunmuş, ancak tahribatları, tamiratlarından fazla olmuştur. Kazanımlar yerini kayıplara bırakmıştır.'