• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gripin İlaç İşyerinde TİS İmzalandı

İstanbul 1 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Gripin İlaç işyeri için yeni dönem toplu iş sözleşmesi, 3 Kasım 2022 tarihinde genel merkezimizde imzalandı.

03.11.2022

Gripin işyeri toplu iş sözleşme toplantısında Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, Genel Sekreterimiz Salih Akduman, Genel Mali Sekreterimiz Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda, Genel Yönetim Sekreterimiz Ünal Akbulut, Gripin İlaç işveren vekilleri Avukat Mustafa Ertürk Eras, Avukat Çisel Güngör, Muhasebe Müdürü Tülin Soğukpınar, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Baranlı, Başkan Yardımcılarımız Ergün Artuç, Erkan Zorlu (Mali), İşyeri temsilcilerimiz Nazlı Işık, İbrahim Batıhan ile sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Melis Akkuzu yer aldı.

İmzalanan sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını dileriz.