• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Askeri personele grev hakkı

  Grev yasakları daralıyor. Yeni düzenlemenin en ilginç maddesi ise askeri personeli ilgilendiriyor. Değişiklik kapsamında askeri personel de greve gidebilecek.
 • 'Savunmanın bağımsız olmadığı durumda avukatlık yapılamaz'

  Kuruluşunun 42. yılını kutlayan Türkiye Barolar Birliği, (TBB) savunmanın, bağımsız ve özgür olmadığı, yargıcın tarafsız olmadığı, demokrasinin egemen, hukukun üstün olmadığı, birey hak ve özgürlüklerin yeteri kadar güvence altında bir durumda avukatlık mesleğinin yapılabilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği haftası

  Her yıl mayıs ayının ilk haftası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası adı altında, çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu konuya dair örgütlü bulunduğumuz işyerlerinde tespit ettiğimiz yanlış yaklaşımları yayımlıyoruz.        
 • Sosyal Güvenlik Sistemimiz

  Dr. Ahmet Ekinci'nin Sosyal Güvenlik Sistemimiz ile ilgili sunumu ektedir.
 • Uygarlık nedir?

  'İşçi ve emekçi sınıfların çıkarlarını önde tutan ülkelerde, üretim ve paylaşım ilişkileriyle beraber sosyal güvenlik hizmetleri de devletin görevleri içindedir.'
 • İlaç sanayii SSK ilaç fabrikası ve SSK ilaç tüketimi

  İlaç sanayii SSK ilaç fabrikası ve SSK ilaç tüketimi ile ilgili dosya ektedir.
 • Zararlı kimyasal maddeler ve korunma yöntemleri

  Zararlı kimyasal madde ve ürünlerin, çalışma ortamı, sosyal, biyolojik ve fizik çevreye vereceği olumsuz etkilerini öğrenmek, bilmek ve önlemler üretmek, bu önlemlerin hayata geçirilmesinde rol ve görev üstlenmek gün geçtikçe büyük önem taşımaktadır. Kitabımızda, ulusal ve uluslararası alanda konuya ilişkin varılmış bilgi birikimleri, yönetmelikler ve bu yönetmeliklerin öngördüğü uygulamalar ve standartlar irdelenecektir.    
 • Gripin ilaçta işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

  Petrol-İş 1 No'lu Şube’ye bağlı Gripin İlaç Fabrikasında 27 Kasım 2008 tarihinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, konulu bir eğitim verildi.    
 • Sağlık ve sosyal güvenlikte gelinen son nokta

  'Sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim; her dönemde siyasi iktidarların spekülasyon alanları olmuştur. Her iktidar bu alanlarda yenilik, reform, dönüşüm vs. adları altında bol bol vaadlerde bulunmuş, ancak tahribatları, tamiratlarından fazla olmuştur. Kazanımlar yerini kayıplara bırakmıştır.'  
 • Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği konferansı İstanbul'da yapıldı

  Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği bölgesel konferansı İstanbul'da yapıldı.Sosyal Diyalog konusunun ele alındığı seminerde Türk-İş Konfederasyonu'nu temsilen, sendikamız uzmanı Dr. Ahmet Ekinci bir konuşma yaptı. Dr. Ekinci'nin yaptığı konuşmanın tam metnini yayımlıyoruz.

Sayfalar