• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • Sağlık hakkı için birleşik eylem şart

    Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Kanun Hükmünde Kararnameye karşı eylemler yaygınlaşarak sürüyor. Bu sabah yapılan eylemde farklı bölümlerdeki hemşireler ve taşeron işçiler KHK’ye neden karşı olduklarını anlattı.
  • Sahte sendika yasasını kabul etmeyeceğiz

    KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”nın Bakanlar Kurulu’na sevk edilmesini protesto etti.