• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sağlık hakkı için birleşik eylem şart

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Kanun Hükmünde Kararnameye karşı eylemler yaygınlaşarak sürüyor. Bu sabah yapılan eylemde farklı bölümlerdeki hemşireler ve taşeron işçiler KHK’ye neden karşı olduklarını anlattı.
29.11.2011

Hemşire Ceylanım Uçer, hükümetin sağlıkta dönüşümü ve kamu hastaneler birliği yasasını reddettiklerini belirterek, “Bu yasa hemşireliği taşeronlara devrederek daha da değersizleştirecektir. Özelleşen hastanelerde kamu hizmeti olamayacağına göre iş güvencemizi ve özlük haklarımızı gasp edecekler. Mesleğimizin gelişmesinde önemli rol oynayan hemşirelik hizmetleri müdürlüğünü kaldıracaktır. Yabancı meslektaşlarımızı ucuz işgücü olarak alıp aramızda rekabet ortamı oluşturacak, bizlerin mücadelesini zayıflatacaklar. Daha pek çok olumsuzluğu beraberinde getiren bu düzenlemelere sonuna kadar karşıyız” dedi.

Merkez Laboratuarı çalışanları adına konuşan Sadegül Çankaya da, insanların hak ettiği sağlık hizmeti sunacak sağlık personeli yetiştirmenin önünü tıkayan, Kanun Hükmünde Kararnamelere karşı olduklarını vurgulayarak, “Sağlıkta dönüşüm projesi adı altında, sağlık hizmeti üzerinden büyük sermaye sahiplerine fayda sağlanmasına, topluma paran kadar sağlık hizmeti anlayışının layık görülmesine” karşı olduklarını belirtti. Merkez Laboratuarı çalışanları olarak, daha iyi sağlık hizmeti vermek ve haklarının korunarak geliştirilmesi için, bütün eylem ve etkinliklerin içinde olacaklarını belirtti.

devamı için;