• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendikanın Yeni Politikalarının Köşe Taşları

29.09.2021

IndustriALL Küresel Sendika’nın 3. Kongresi küresel sendikal sorunlarla mücadeleyi yükseltecek yeni yönetimini belirledi.

Dünya sendikal hareketi ve işçi sınıfı artan eşitsizlik, değişen/esnekleşen çalışma yaşamı, iklim değişikliği ve şimdi de pandemi ile karşı karşıya bulunuyor. Kendilerine yıkılmaya çalışılan bu faturayı ödememek için işçiler, krizlerle mücadele edebilmek için daha güçlü ve mücadeleci bir sendikal anlayışa ihtiyaç duyuyor.

IndustriALL Küresel Sendika Kongresinde örgütün yönetimine seçilenlerin konuşmaları IndustriALL Küresel Sendikanın geleceğe yönelik politikalarında ipuçları veriyor.

Jörg Hofmann-IndustriALL Başkanı

“Dünya bir pandemi yaşıyor. Aşıda adalete ihtiyacımız var. Pandemide milyonlarca işçi işini ve ekmeğini kaybetti, birçok işçi öldü. Bu süreçte işçi haklarının altı oyuldu. Ayrımcılık arttı. Yoksul ülkelerin aşıya ulaşması zorlaştı. Bu durum derin bir adaletsizliğe yol açıyor. Aşıların bütün insanlığa küresel düzeyde adil bir şekilde dağıtılmasına ihtiyacımız var.”

Atle Hoie-IndustriALL Genel Sekreteri

“İşçi hakları yılın her günü saldırıya uğruyor, ayaklar altına alınıyor. Oysa ki bu haklar Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, Birleşmiş Milletler’in Çeşitli Uzmanlık Kuruluşları ve bazı hükumetler tarafından saygı duyulduğu belirtilen haklar. Bu haklarımızın tamamına saygı duyulmasını istiyoruz. Bizler, örgütlü bir güç olarak küresel şirketler ve üretim süreçleri arasında yer alıyoruz. Peki haklarımız için verdiğimiz bu mücadeleyi nasıl kazanacağız?”

Christine Olivier- IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı

Atle Hoie’nin sorduğu soruya Christine Olivier cevap verdi. “Temel ilkelerimize dönmek zorundayız; işçiler tarafından denetlenen sendikal yapılara ihtiyacımız var. Yine IndustriALL’un küresel şirketlerle imzaladığı her anlaşma işçi haklarını bir adım ileriye taşımayı hedeflemelidir.”

Kemal Özkan-Genel Sekreter Yardımcısı

“Küresel emek hareketi çalışma hayatının geleceğini etkileyen iklim değişikliği, dijitalleşme ve Sanayi 4.0 gibi olağanüstü süreçlere karşı koymak için tarihsel bir sorumluk üstleniyor. Bu bağlamda IndustriALL olarak adil bir dönüşüm istiyoruz.”

Kan Matsuzaki- Genel Sekreter Yardımcısı

“Küresel şirketlere sadece işçi haklarına saygı duyun, işçi haklarını ihlal etmeyin demek yerine; bu küresel şirketleri yükümlülük altına sokup hukuki olarak bağlayıcı olan daha güçlü küresel sendikal araçlara ihtiyacımız var.”