• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Sağlıkçılar 21 Aralık'ta grevde

  Kanun Hükmünde Kararnamelerle sağlıkta dönüşümün hayata geçirilmesiyle emeğin, insan sağlığının gasp edildiği uygulamalara karşı bir araya gelen sağlık örgütleri, 21 Aralık grevine çağrıda bulundular.
 • Sağlık hakkı için birleşik eylem şart

  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Kanun Hükmünde Kararnameye karşı eylemler yaygınlaşarak sürüyor. Bu sabah yapılan eylemde farklı bölümlerdeki hemşireler ve taşeron işçiler KHK’ye neden karşı olduklarını anlattı.
 • Sahte sendika yasasını kabul etmeyeceğiz

  KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”nın Bakanlar Kurulu’na sevk edilmesini protesto etti.
 • Süresiz grevin ayak sesleri

  İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlık emekçileri, sağlıkta dönüşüm yasalarına, kanun hükmünde kararnamelere (KHK), tam gün yasasına, tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesine, sağlıkçıyı tüccar, hastayı müşteri yapan politikalara karşı grev yaptı. 
 • Ücretler bölgelere göre bile değişecek

  Evrensel gazetesi yazarı Erkan Aydoğanoğlu'nun GÖZLEM köşesinde, medyaya “Kamuda eşit işe eşit ücret” şeklinde yansıyan düzenlemelerin gerçekte ne anlama geldiğini değerlendirdiği yazısını yayımlıyoruz.