• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • 'Özgür Basın Susmayacak'

    Gazetecilerin gözaltına alınmasını protesto eden binlerce kişi İstanbul'da yaptıkları eylemlerde,"Özgür basın susturulamaz", "Özgür Gündem susmayacak", "Özgür basın özgür gelecek", "Devlet basından elini çek", "Kürt, Türk, Ermeni yaşasın halkların kardeşliği" sloganları atıldı.
  • 'Susturamazsınız!'

    Muhalif medyanın emekçilerine yönelik baskı ve gözaltılar Ankara’da protesto edildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın çağrısıyla Ankara’da bir araya gelen çok sayıda medya emekçisi “Susmayacağız” diye haykırdı