• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • 'Ulusal değil ucuz istihdam projesi'

    TÜRK- İŞ İstanbul Şubeler Platformunun Petrol-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği "Ulusal İstihdam Stratejisi Aldatmacası, Kıdem Tazminatı ve Toplu İş İlişkileri Yasası" konulu panelde yüzlerce işçi bir araya geldi.
  • Emeğe topyekûn bir saldırı

    Hükümetin Ulusal İstihdam  Stratejisi yine gündemde. Artık bu belgede yer alan konular, yasal bir düzenlemeye dönüştürülecek. Strateji, dört temel konu etrafında yoğunaşıyor.