• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • “Sağlıklı ve Güvenli Çalışmak İstiyoruz!”

  Petrol-İş'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Sağlıklı ve Güvenli Çalışmak İstiyoruz!” başlıklı panel 9 Aralık Pazar günü saat 13:00'da gerçekleştirilecek.
 • İş güvenliği bir hizmet değil haktır

  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği haftası

  Her yıl mayıs ayının ilk haftası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası adı altında, çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu konuya dair örgütlü bulunduğumuz işyerlerinde tespit ettiğimiz yanlış yaklaşımları yayımlıyoruz.        
 • Zararlı kimyasal maddeler ve korunma yöntemleri

  Zararlı kimyasal madde ve ürünlerin, çalışma ortamı, sosyal, biyolojik ve fizik çevreye vereceği olumsuz etkilerini öğrenmek, bilmek ve önlemler üretmek, bu önlemlerin hayata geçirilmesinde rol ve görev üstlenmek gün geçtikçe büyük önem taşımaktadır. Kitabımızda, ulusal ve uluslararası alanda konuya ilişkin varılmış bilgi birikimleri, yönetmelikler ve bu yönetmeliklerin öngördüğü uygulamalar ve standartlar irdelenecektir.    
 • Sosyal Güvenlik Sistemimiz

  Dr. Ahmet Ekinci'nin Sosyal Güvenlik Sistemimiz ile ilgili sunumu ektedir.
 • Uygarlık nedir?

  'İşçi ve emekçi sınıfların çıkarlarını önde tutan ülkelerde, üretim ve paylaşım ilişkileriyle beraber sosyal güvenlik hizmetleri de devletin görevleri içindedir.'
 • İlaç sanayii SSK ilaç fabrikası ve SSK ilaç tüketimi

  İlaç sanayii SSK ilaç fabrikası ve SSK ilaç tüketimi ile ilgili dosya ektedir.
 • Gripin ilaçta işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

  Petrol-İş 1 No'lu Şube’ye bağlı Gripin İlaç Fabrikasında 27 Kasım 2008 tarihinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, konulu bir eğitim verildi.    
 • Sağlık ve sosyal güvenlikte gelinen son nokta

  'Sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim; her dönemde siyasi iktidarların spekülasyon alanları olmuştur. Her iktidar bu alanlarda yenilik, reform, dönüşüm vs. adları altında bol bol vaadlerde bulunmuş, ancak tahribatları, tamiratlarından fazla olmuştur. Kazanımlar yerini kayıplara bırakmıştır.'  
 • Türkiye atık çöplüğü haline getiriliyor

  Türk Tabipleri Birliği ve Çevre İçin Hekimler Derneği'nin, Tuzla’da toprağa gömülmüş olarak bulunan zehirli kimyasal atık içeren variller konusunda yaptığı yazılı basın açıklamasını yayımlıyoruz.   

Sayfalar