• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Özelleştirme ve Türkiye

  Özelleştirme, ulusal ve uluslar arası düzeyde sermaye birikimi sürecindeki tıkanmaları aşabilmek ve kapitalist sistemin yeniden üretilmesi için bir araç ve çıkış yolu olarak görülmüştür.
 • Petrol-İş, ÖİB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

  Tüpraş’taki %51 kamu payının özelleştirilmesine ilişkin işlemler hakkında açılan davalar sonucunda, DİDD Genel Kurulu 2.2.2006 tarihli kararıyla, ihale şartnamesi ve buna dayalı ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararını hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.  
 • Tüpraş'ta hukuksuzluğa devam kararı çıktı

  Dün bir açıklama yapan ÖİB, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2 Şubat 2006 tarihinde aldığı, Tüpraş’ın %51'lik hissesinin blok satışına ilişkin ihale komisyonu kararının ve ihale şartnamesinin yürütmesinin durdurulması kararını uygulamamıştır. İdare hukuki değil keyfi hareket ederek, 30 günlük yasal süre içerisinde bu kararı uygulamamakla suç işlemiştir.
 • Özelleştirme İdaresi başkanı Metin Kilci hakkında yargı kararını uygulamamak fiili nedeniyle suç duyurusu

  Petrol-İş sendikası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2.2.2006 tarih ve 2005/862 ve 864 sayılı dosyalarında verilen yürütmenin durdurulması kararları gereklerini 30 günlük yasal süre içerisinde yerine getirmeyerek Anayasa'nın 138.maddesinin  ve 2577 sayılı yasanın 28.maddesinin ihlali sebebiyle Özelleştirme İdaresi başkanı Metin Kilci hakkında suç duyurusunda bulundu.      
 • Üretimden gelen gücünü kullanan Tüpraş işçisi bugün iş bıraktı

  Tüpraş’ta idare’ye tanınan 30 günlük sürenin dolmasına 3 gün kalmasına rağmen kararın hala uygulanmaması nedeniyle sendikamız üyesi Tüpraş rafineri işçileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), siyasi iktidar ve ortada yargı kararı yokmuş gibi davranıp işlemlerin devamı niteliğinde kararlar alan Koç-Shell Konsorsiyumu’nu bir kez daha uyarmak için bugün tam gün iş bırakma eylemlerine başladı.
 • Petrol-İş ÖİB'ye yasal başvurusunu yaptı

  Sendikamız, Tüpraş’ın %51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin ihale hakkındaki Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 2.2.2006 tarihli yürütmenin durdurulması kararları gereğinin yerine getirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 8.2.2006 tarihinde yasal başvurusunu yapmıştır.