• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • YATAĞAN İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

  Yatağan termik santral işçilerinin özelleştirmeye karşı başlattıkları direniş devam ederken, santralin devir işleminin ilan edilmesi üzerine işçiler işyerini terk etmeme kararı aldı. Bunun üzerine Sendikal Güç Birliği Platformu(SGBP), özelleştirmeleri durdurmak için günlerdir direnen Yatağan işçilerinin yanında olduklarını belirten bir açıklama yaptı.
 • Ankara'da Özelleştirmeye Karşı Eylem

  17.06.2014 tarihinde, Konfederasyonumuz Türk-İş'in aldığı karar doğrultusunda, Ankara Şubemize bağlı tüm iş yerlerinde,  taşeronlaştırmaya, özelleştirmeye ve iş cinayetlerine karşı protesto amaçlı
 • Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Adıyaman TPAO'da

  Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen 14 Mayıs Çarşamba günü Adıyaman TPAO'yu ziyaret etti. Ziyaret esnasında TPAO'nun özelleştirilmesine yönelik iş yerlerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 • ‘TPAO’nun yok edilmesine izin vermeyeceğiz’

  26 Mart günü TBMM Genel Kurulu’na gönderilen Türk Petrol Kanun Tasarısı’nı sektörün içinde yer alan Meslek Odaları ve Petrol-İş Sendikası kabul edilemez buldu. Dün JW Marriot Oteli Aden Salonu’nda bir araya gelen TMMOB’ye bağlı Petrol, Jeoloji ve Jeofizik Odaları, Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve Petrol-İş Sendikası yöneticileri Türk Petrol Kanunu Tasarısı’nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) özelleştirilmesinin ilk adımı olduğunu ifade etti.
 • ALTIN TEPSİSİ EKSİK

  Petrol Yasa Tasarısı’yla yabancı şirketlere suyu, ormanı kullanma olanağı geliyor. Tasarı tekelleşmenin önünü açıyor, TPAO devre dışı bırakılıyor
 • TPAO’da Özelleştirmenin İlk Adımı Atıldı!

  Türk Petrol Kanun Tasarısı'nın TBMM komisyonundan geçerek Genel Kurul’a gönderilmesi üzerine Petrol-İş Sendikası, TMMOB'ye bağlı Petrol, Jeoloji, Jeofizik Mühendisleri Odaları ve Türkiye Petrol Jeologları Derneği ortak bir basın toplantısı yaptı.  
 • Demir ağlar özel sektöre

  Hükümet, kamunun malı demiryollarını özel işletmelere açacak yasa tasarısını Meclis'e sundu. Tasarıya göre demiryolu ağları devletin malı olarak kalmaya devam edecek, TCDD'nin işlevi ise sadece ulusal altyapı üzerindeki demiryolu trafiğini yönetmekle sınırlı olacak.
 • Özelleştirme kamu yararına aykırıdır

  Ekonomide sanayi kuruluşlarından sonra köprü ve otoyollar da özelleştirildi. Ülkemizin ikinci büyük özelleştirme işlemi ile toplam uzunluğu 1975 kilometre olan köprü ve otoyolların işletmesi özel sektöre devrediliyor. Ücretsiz olması gereken ulaşım hizmeti giderek piyasalaştırılıyor.
 • Botaş üçe bölünüyor; Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi sektörün görüşüne açıldı

  Enerji Bakanlığı, BOTAŞ'ın üçe bölünmesini öngören Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini sektörün görüşüne açtı. Tasarı, doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi ve sektörde kamunun rolünün küçültülmesi, buna karşılık özel sermayenin inisiyatifinin arttırılması ve BOTAŞ'ın yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesinin önünün açılmasını öngörüyor.
 • Türkiye'de Bor Mineralleri ve Eti Maden'in Konumu

  Türkiye'nin en önemli ve stratejik varlığı bor madenlerinin özel sektör tarafından işletilmesinin önünü açacak bir yasa tasarısı ile dünyanın en büyük üreticisi konumunda olduğumuz bor madenleri, yerli ve yabancı sermayenin kullanımına sunulmaya hazırlanıyor. Bor madenciliğinde özelleştirme uygulamalarının önü açılmak isteniyor.

Sayfalar