• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Erze plastik işvereni hakkında suç duyurusu

  Nisan ayında sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarılan 16 üyemiz için yerel mahkemede işe iade davası açan sendikamız, 2 Eylül tarihinde de Erze Plastik işvereni hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.  
 • Petrol-İş, ÖİB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

  Tüpraş’taki %51 kamu payının özelleştirilmesine ilişkin işlemler hakkında açılan davalar sonucunda, DİDD Genel Kurulu 2.2.2006 tarihli kararıyla, ihale şartnamesi ve buna dayalı ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararını hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.  
 • Özelleştirme İdaresi başkanı Metin Kilci hakkında yargı kararını uygulamamak fiili nedeniyle suç duyurusu

  Petrol-İş sendikası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2.2.2006 tarih ve 2005/862 ve 864 sayılı dosyalarında verilen yürütmenin durdurulması kararları gereklerini 30 günlük yasal süre içerisinde yerine getirmeyerek Anayasa'nın 138.maddesinin  ve 2577 sayılı yasanın 28.maddesinin ihlali sebebiyle Özelleştirme İdaresi başkanı Metin Kilci hakkında suç duyurusunda bulundu.