• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Erze plastik işvereni hakkında suç duyurusu

Nisan ayında sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarılan 16 üyemiz için yerel mahkemede işe iade davası açan sendikamız, 2 Eylül tarihinde de Erze Plastik işvereni hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

 

03.09.2009
ErzePlastik işvereni suç işliyor
 
İzmir- Kemalpaşa - Kızılüzüm köyü mevkiinde kurulu, 243 işçinin çalıştığı Erze Ambalaj Plastik San. ve Tic. A.Ş işçileri Anayasal ve yasal haklarını kullanarak Nisan ayından bu yana Petrol-İş Sendikası'nın İzmir Şubesi'nde örgütlenmeye başladılar. Nisan ayında 16 üyemizi işten çıkaran Erze Plastik işvereni 2 Eylül tarihinde de işçileri baskı ve tehditle sendikadan istifaya zorladı. İşveren, 2 Eylül tarihinde sendikadan istifa etmeleri için Kemalpaşa 1. Noteri'ne işyerinden araç ayarlandığını ve topluca istifaya götürüleceğini duyurmuş, istifa etmeyenleri ise işten çıkarmayla tehdit etmiştir. Nisan ayında sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarılan 16 üyemiz için yerel mahkemede işe iade davası açan sendikamız, 2 Eylül tarihinde de Erze Plastik işvereni hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.
 
Erze Plastik'te çalışan işçiler Anayasa ve yasalardan doğan haklarını kullanarak sendikamızda örgütlenmişlerdir. Erze Plastik işvereninin işçileri sendikadan istifaya zorlaması ise bir suçtur. Buradan işveren hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Türk Ceza Yasası'nın 118. maddesinin 1 fıkrası  aynen şöyledir: “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin 2 fıkrasında ise “Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
 
Çalışma koşulları çok ağır
Erze Plastik işyerinde sadece usta, ustabaşı, tekniker gibi çalışanlar belli düzeyde ücret alırken diğer işçilerin tümü asgari ücretle çalışmaktadır. İşyerinde hiçbir sosyal hak yoktur.  İşverene diyoruz ki; işçileri sendikadan istifaya zorlayarak bozduğunuz işyeri çalışma barışı daha da bozulacak, bu da işyerinde verimin düşmesine yol açacaktır. Bu tür bir anlayışla işçileri sendikamızda örgütlenmekten alıkoyamazsınız. İşlerin yoğun, ücretlerin düşük olduğu, insanca bir çalışma ortamının olmadığı Erze Plastik işyerinde işçiler, sendikaya üye olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmüşlerdir. Bu nedenle işçilerin sendikamızda örgütlenmesi bir suç değildir. Asıl suçu işleyen Erze Plastik işvereni ve temsilcileridir. Petrol-İş olarak işverene, işveren temsilcilerine, yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Yasalara herkes uymalıdır. Sendikaya üye olmak her çalışanın en doğal hakkıdır. Bu koşullara razı olmaktansa, hakkımızı aramayı, insanca yaşamak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Üyelerimize baskı yapan, onları haksız yere sendikadan istifaya zorlayan işveren ve onun temsilcilerini yasalara uymaları için uyarıyoruz. Sendikalı olmak, örgütlenmek en demokratik, en temel insan hakkıdır. Sendikalı olmak isteyen işçileri, bu haklarından hiçbir güç alıkoyamaz! Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
PETROL-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU