• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Tasarıya Karşı Ortak Açıklama

  21 Aralık 2012 tarihinde TBMM’ ye gönderilen Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak TMMOB'ye bağlı Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri ve Petrol Mühendisleri Odaları ile Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve Sendikamız Petrol-İş 26 Aralık'ta ortak açıklama yaptı.
 • Üçüncü köprü halk için mi yapılıyor?

  10 Ocak’ta ihalesi yapılacak olan üçüncü boğaz köprüsü, yaratacağı pazarla sermaye çevrelerinin iştahını kabartırken, doğa ve toplum açısından yaratacağı olumsuz etkiler bilim insanlarının hazırladıkları raporlarda tüm çıplaklığıyla görülebiliyor.
 • Sağlıkçılar 21 Aralık'ta grevde

  Kanun Hükmünde Kararnamelerle sağlıkta dönüşümün hayata geçirilmesiyle emeğin, insan sağlığının gasp edildiği uygulamalara karşı bir araya gelen sağlık örgütleri, 21 Aralık grevine çağrıda bulundular.
 • Adana'da İşçi Filmleri Festivali coşkusu

  6. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Adana programı, 14 Aralık günü saat 14.30'da Adana 75. Yıl Sanat Galerisinden Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nun önüne yapılan yürüyüşle duyuruldu.
 • Sivil toplumdan tutuklamalara tepki

  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısı ile 40 ilde "tutuklamalara" ilişkin protesto yürüyüşleri düzenlendi. Taksim'de iki bin kişinin katıldığı protestoda, "Gözaltılar durdurulsun, tutuklular serbest bırakılsın" talebi dile getirildi.
 • Örgütlü mücadeleyle başarabiliriz

  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak düzenlediği İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde yapılan oturumlarda, taşeronlaştırmanın güvencesiz çalışmayı beraberinde getirdiği vurgulandı.
 • Emek güçleri 40 İlde sokağa çıkıyor

  Birçok parti, sendika ve örgüt, AKP'nin baskı ve şiddet politikalarına karşı, Türkiye çapında sokağa çıkarak, "TMK ve Özel Yetkili Mahkemeler Kalksın, Tutuklananlar serbest bırakılsın" diyecek.
 • 3 Aralık'ta sokağa

  KESK, DİSK, TTB ve TMMOB öncülüğünde biraraya gelen siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri baskılara ve tutuklamalara karşı adalet ve özgürlük talebiyle 3 Aralık Cumartesi günü tüm kentlerde sokağa çıkma kararı aldı..
 • Emek güçleri 3 Aralık'ta sokağa çıkıyor

  KESK, DİSK, TTB ve TMMOB öncülüğünde biraraya gelen siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri baskılara ve tutuklamalara karşı adalet ve özgürlük talebiyle 3 Aralık Cumartesi günü tüm kentlerde sokağa çıkma kararı aldı

Sayfalar