• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sivil toplumdan tutuklamalara tepki

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısı ile 40 ilde "tutuklamalara" ilişkin protesto yürüyüşleri düzenlendi. Taksim'de iki bin kişinin katıldığı protestoda, "Gözaltılar durdurulsun, tutuklular serbest bırakılsın" talebi dile getirildi.
04.12.2011

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısı ile 40 ilde "tutuklamalara" ilişkin protesto yürüyüşleri düzenlendi. Taksim'de iki bin kişinin katıldığı protestoda, "Özel yetkili mahkemeler ve Terörle Mücadele Yasası kaldırılsın. Gözaltılar durdurulsun, tutuklular serbest bırakılsın" talebi dile getirildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun  (KESK) çağrısıyla düzenlenen eylemlerin İstanbul ayağına katılım yüksekti. Protesto yürüyüşüne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Emek Partisi (EMEP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri ve Sıra Kimde İnisiyatifi üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık iki bin kişi katıldı.

CHP ve BDP aynı talepleri dile getirdi

Gösteriye katılanlar arasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP İstanbul Milletvekili Mevlut Aslanoğlu, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik dikkat çekti.

Galatasaray'a yürüyüş sırasında kısa bir oturma eylemi de yapan protestocular,  Büşra Ersanlı, Ragıp Zarakolu, Ahmet Şık, Nedim Şener, Mustafa  Balbay, Mustafa Avcı,  KESK'li tutsaklar, ve  Kürt tutsakları andı. Teker teker isimleri okunan tutuklular için "Burada" diye bağırıldı.

devamı için;