• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • 21 Aralık; grev günü!

  21 Aralık 2011 tarihinde TTB -SES ve KESK'in yapacağı grev ile ilgili İhsan Çaralan'ın Evrensel Gazetesinde bugün çıkan "21 Aralık; grev günü!" başlıklı yazısını yayımlıyoruz.
 • İki grev üst üste!

  21 Aralık 2011 tarihinde TTB -SES ve aynı gün KESK'in yapacağı grev ile ilgili İ. Sabri Durmaz'ın Evrensel Gazetesinde bugün çıkan "İki grev üst üste!" başlıklı yazısını yayımlıyoruz.
 • Sivil toplumdan tutuklamalara tepki

  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısı ile 40 ilde "tutuklamalara" ilişkin protesto yürüyüşleri düzenlendi. Taksim'de iki bin kişinin katıldığı protestoda, "Gözaltılar durdurulsun, tutuklular serbest bırakılsın" talebi dile getirildi.
 • Örgütlü mücadeleyle başarabiliriz

  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak düzenlediği İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde yapılan oturumlarda, taşeronlaştırmanın güvencesiz çalışmayı beraberinde getirdiği vurgulandı.
 • Emek güçleri 40 İlde sokağa çıkıyor

  Birçok parti, sendika ve örgüt, AKP'nin baskı ve şiddet politikalarına karşı, Türkiye çapında sokağa çıkarak, "TMK ve Özel Yetkili Mahkemeler Kalksın, Tutuklananlar serbest bırakılsın" diyecek.
 • 3 Aralık'ta sokağa

  KESK, DİSK, TTB ve TMMOB öncülüğünde biraraya gelen siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri baskılara ve tutuklamalara karşı adalet ve özgürlük talebiyle 3 Aralık Cumartesi günü tüm kentlerde sokağa çıkma kararı aldı..
 • Emek güçleri 3 Aralık'ta sokağa çıkıyor

  KESK, DİSK, TTB ve TMMOB öncülüğünde biraraya gelen siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri baskılara ve tutuklamalara karşı adalet ve özgürlük talebiyle 3 Aralık Cumartesi günü tüm kentlerde sokağa çıkma kararı aldı
 • SES-TTB deprem bölgesinde poliklinik hizmeti verecek

  SES-TTB tarafından oluşturulan Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Ekibi, deprem bölgesindeki poliklinik hizmetlerine ilişkin bir program oluşturdu.
 • İşçi sağlığı için emekçiler atağa geçiyor

  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 2-4 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da düzenleyeceği “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nin hazırlık çalışmaları devam ediyor. “Esnekleşme ve İşçi Sağlığı” teması ile düzenlenecek olan kongre ile “emeğin kolektif cephesinde bir örgütlenme ve direnç geliştirmek” hedefleniyor.

Sayfalar