• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

111. YILINDA YAŞASIN 8 MART, YAŞASIN EŞİTLİK MÜCADELEMİZ!

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, “8 Mart Kadınların Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” vesilesiyle açıklama yaptı.

05.03.2021

Bu sene, kadınların uluslararası düzeydeki mücadelesini ve dayanışmasını ortak bir platforma taşıdığı, tüm dünyadan kadınların iş yaşamındaki ve toplumsal yaşamdaki ayrımcılığa, eşitsizliğe, şiddete karşı sesini yükselttiği 8 Mart'ın 111.  yılını kutluyoruz.

Sanayileşmeyle birlikte kitlesel olarak çalışma hayatında yer almaya başlayan kadınlar ikinci sınıf olmamak, güvenceli bir gelecek elde etmek, emeğinin hakkını korumak için bin dokuz yüzlü yılların başından beri sendikalarda, emek örgütlerinde bir araya geliyor, gücünü birleştiriyor.

Yüz on bir yıl önce kadınlar oy hakkı, ücret eşitsizliği, sosyal güvenlik ve analık hakları için mücadele ediyordu. Bugün bu sorunlara ek olarak karar mekanizmalarında yer almak, eşdeğerde işe eşit ücret, sendikalı ve güvenceli olarak çalışabilme hakkı için mücadele ediyor;  işsizliğe, işyerinde şiddet ve tacize, cinsiyet ayrımcılığına karşı koyuyor.

Bu sene, kadınların uluslararası mücadele ve dayanışma günü 8 Mart'ı tüm dünyayı etkisi altına alan ve emek dünyasını alt üst eden Covid-19 pandemisi koşullarında kutluyoruz. Tüm kriz koşullarında olduğu gibi, bu pandemide de en çok olumsuz etkilenen kesimlerden biri kadınlar oldu. En çok işsizlik, kadınların yoğun olarak çalıştığı hizmetler sektöründe gerçekleşti. İşsizliğin yanısıra, güvencesiz ve kayıtdışı işlerde çalışan kadınların sayısında da büyük bir artış gerçekleşti.

Ücretler düştü, çalışma koşulları kötüleşti. Pandemi nedeniyle, işverenler, işçileri tazminatsız olarak işten çıkarabilmek için Kod29'u gerekçe göstermeye başladılar. Kod29'la işten atılan bir işçi tazminat talep edemiyor, işsizlik parasına başvuramıyor. Pandemi döneminde, kadınlar başta olmak üzere, Kod29'la işten çıkartmalar yüzde 70 oranında arttı.

Pandemi, okullarda eğitimin ve dışardan alınan bakım hizmetlerinin durdurulması nedeniyle kadınların ev işlerinde ve bakım işlerinde de artışa neden oldu. Bu durum, hem işe giden hem evden çalışmak zorunda kalan kadınların iş yükünü olumsuz etkiledi, çalışma düzenlerini alt üst etti. Araştırmalar, kadınların evdeki işlerin ve bakım yükümlülüklerinin pandemi öncesine göre en az iki kat arttığını gösteriyor.

Tüm bu eşitsizliklerin bir yansıması olarak, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde artış oldu. Pandemi döneminde şiddete uğrayan kadınların sayısı yüzde otuz arttı. Henüz yılın üçüncü ayında olmamıza rağmen şimdiden onlarca kadın öldürüldü, yüze yakın kadın şiddete uğradı.

Böyle bir dönemde, örgütlenmek, güçlerini birleştirmek daha büyük önem kazanmaktadır. Bu gidişatı tersine döndürmenin yolu sendikalaşmaktan geçiyor. Sendikalar, güvenli geleceğin, eşitliğin, şiddetsiz yaşamın teminatıdır. "Her türlü eşitsizliğe, şiddet ve tacize, cinsiyet ayrımcılığa karşı, kadınları sendikalara" diyerek, kadın emeği mücadelesinin yollarını açan, bu uğurda hayatını veren kadın öncüleri saygıyla anıyoruz.

Başta kadın üyelerimiz ve üye eşleri tüm Petrol-İş'li kadınlar olmak üzere, evde ve işte çalışan, hayatın her alanında emeğiyle var olan tüm kadınların 8 Mart uluslararası mücadele ve dayanışma günlerini kutluyor, birlik, mücadele ve dayanışma içinde geçmesini diliyoruz.

EŞİTSİZLİĞE, ŞİDDETE AYRIMCILIĞA SON!
YAŞASIN 8 MART!

Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan