• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

12 Eylül Darbesi İşçi Sınıfı İçin Karanlık Bir Gün Olarak Kalacak

43 yıl önce bugün işçi sınıfı tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin işçi sınıfı mücadelesinde yarattığı tahribat etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu 12 Eylül’e ilişkin bir mesaj yayımladı

11.09.2023

Ülkemizde 1970’li yıllar işçi sınıfının toplumsal düzende belirleyici olduğu, örgütlülüğünü güçlendirdiği, verdiği mücadele ile kazanımlarını daha da çok arttırdığı yıllar oldu. Aynı süre zarfında ulusal ve uluslararası sermaye için ise bir kriz söz konusuydu. Dönemin Hükümeti de sermayenin yaşadığı sıkıntıları aşmak adına ekonomik bir dönüşümü gündemine aldı ve 24 Ocak 1980 tarihinde ekonomik istikrar programını açıkladı. Ancak bu kararlara karşı emek örgütleri ve toplumun birçok kesimi tarafından güçlü bir muhalefet örüldü. Sermayenin ve emperyalizmin “istikrar” programını uygulanabilmesi için, suskun ve tepkisiz bir toplum gerekiyordu. Böyle bir ortamın yaratılması için Türkiye hızla siyasal ve ekonomik olarak çalkantılı bir döneme sürüklendi ve ardından 12 Eylül Darbesi yapıldı. 12 Eylül darbesi de öncelikle toplumun en geniş kesimini oluşturan emekçileri ve onların temsilcileri olan sendikaları vurdu. 12 Eylül sonrasında işçi sınıfı, köylüler, küçük üreticiler, kamu emekçileri, emekliler yani toplumun tüm kesimleri olağanüstü gelir kayıplarına uğradı. Böylece kapitalizmin krizi emekçilere ve topluma mâl edildi. İşçi sınıfı olarak demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ya da kısıtlayan her türlü darbeyi lanetliyor, ülkemizde özgürlüklerin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, sosyal dayanışmanın hakim olması için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan