• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ YÜRÜYÜŞÜNÜN 50. YILI

Sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasal düzenlemeye tepki gösteren işçi sınıfı, bu tepkisini 1970 yılı 15 ve 16 Haziran günlerinde gerçekleştirdiği büyük yürüyüşle gösterdi.

15.06.2020

Bir kolu Kocaeli-Gebze-Kartal hattında diğeri İstanbul Avrupa yakasında fabrika ve işyerlerinden çıkan işçiler, kararlı ve kitlesel bir yürüyüşle sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıktı.

Asıl olarak, 1960’lı yıllardan itibaren güçlenen sendikal hareket ve emek mücadelesinin, artan grevlerin önünü kesmek için gündeme getirilen düzenleme, ülkedeki sendikal yapıyı tek tipleştirerek zayıflatmayı amaçlıyordu. Sendikalara serbestçe üye olma ve ayrılma yerine, noter şartı dayatılıyordu. Sendikaların yetki alabilmesi için ilgili işkolunda üçte bir örgütlülüğe sahip olma şartı getiriliyordu.

Bu anti-demokratik düzenlemeye karşı, konfederasyon ayrımı olmadan tabanda birleşen yüzbini aşkın işçi iki uzun gün boyunca sendikal haklarını korumak için İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında seslerini yükselttiler. Çünkü sendikal hakları kısıtlanırsa, iş güvencelerinin tehlikeye gireceğinin ve ekmeklerinin küçüleceğinin bilincindeydiler.

Bu büyük yürüyüşe, Sendikamız Petrol-İş üyesi birçok işçi de katıldı. Yürüyüş sırasında hayatını kaybeden üç işçiden birisi, Ordu Ünye’den ekmeğini kazanmak için İstanbul’a gelmiş olan ve Mutlu Akü’de çalışan üyemiz Yaşar Yıldırım’dı.

15-16 Haziran Büyük İşçi Yürüyüşü, işçi sınıfının mücadele tarihinde önemli bir yer tutmuş ve bugünlere onurlu bir miras bırakmıştır. Bu yürüyüşle birlikte işçi sınıfı, ülkemizde toplumsal açıdan önemli bir güç olduğunu göstermiştir.

50 yıl sonra bugün, emekçiler ve sendikalar yeni baskı ve dayatmalarla karşı karşıyadırlar. Salgın koşullarında, kıdem tazminatı gibi bazı temel haklarımız tartışma konusu yapılmaktadır. Grev erteleme kararları ile grev hakkımız fiilen kullanılamaz hale getirilmiştir. Sendikal örgütlenmenin önüne türlü engeller çıkarılmaktadır.

Emeğe dönük bu engelleri aşmak ve dayatmaları etkisiz kılmak için, işçilerin birleşerek sel olup aktığı 15-16 Haziran örnek alınmalı, aynı kararlılıkla birlik ve dayanışma yükseltilmelidir.

50. yılında 15-16 Haziran Yürüyüşü’nü selamlıyor, bu büyük yürüyüşte haklarını savunurken hayatını yitiren işçi kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz