• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

15-16 Haziran Direnişi’nin 52. Yılı...

52. yılında 15-16 Haziran Direnişi'ni selamlıyor, bu büyük yürüyüşün işçi sınıfı mücadelesine bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkacağımızı belirtiyoruz.

15.06.2022

Türkiye işçi sınıfı tarihinde önemli kilometre taşlarından birisi olan 15-16 Haziran Büyük İşçi Yürüyüşü, bugün emek mücadelesinde yol göstermeye devam ediyor. 52 yıl önce sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasal düzenlemeye karşı ayağa kalkan işçiler, haklarını korumak için Türkiye işçi sınıfı tarihinin en görkemli mücadelelerinden birini ortaya koydu. “Güçlü sendikacılık yaratılması” iddiasıyla gündeme gelen değişikliğin asıl amacı sendikal örgütlenme hakkının kısıtlanmasıydı. Değişiklik, işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlıyor, sendika değiştirmeyi güçleştiriyordu. Tasarının kabul edilmesinden dört gün sonra, onbinlerce işçi 15-16 Haziran 1970'te Kocaeli, Gebze, Sakarya ve Trakya'dan İstanbul'a akmış, büyük çaplı yürüyüş ve gösteriler düzenlenmiştir. O tarihlerde her kesimden yüzbinin üzerinde işçi birlik olmuş, kendilerine dayatılmaya çalışılanları kabul etmeyerek, yürürlüğe giren yasanın iptal edilmesini sağlamıştır.

52. yılında 15-16 Haziran Yürüyüşü’nü selamlıyor, bu büyük yürüyüşün işçi sınıfı mücadelesine bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkacağımızı belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan