• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

15-16 Haziran Direnişi’nin 53. Yılı...

Bundan 53 sene önce 15-16 Haziran tarihinde yüzbinlerce emekçi sendikal hak ve özgürlükleri için Türkiye işçi sınıfı tarihinin en görkemli mücadelelerinden birini ortaya koydu.

15.06.2023

53 yıl önce “Güçlü sendikacılık yaratılması” iddiasıyla gündeme gelen yasal değişikliğin asıl amacı sendikal örgütlenmenin ve grev hakkının kısıtlanmasıydı. Tasarının kabul edilmesinden dört gün sonra, onbinlerce işçi 15-16 Haziran 1970'te Kocaeli, Gebze, Sakarya ve Trakya’dan İstanbul'a akmış, büyük çaplı yürüyüş ve gösteriler düzenlenmiştir. O tarihlerde her kesimden yüzbinin üzerinde işçi birlik olmuş, kendilerine dayatılmaya çalışılanları kabul etmeyerek, yürürlüğe giren yasanın iptal edilmesini sağlamıştır. 15-16 Haziran Direnişi çalışma yaşamını sermayenin çıkarları doğrultusunda yapılandırmak isteyenlere karşı emekçilerin çaresiz olmadığının bir göstergesi olmuştur.
Türkiye işçi sınıfı tarihinde önemli kilometre taşlarından birisi olan 15-16 Haziran Direnişini selamlıyor, bu büyük yürüyüşün işçi sınıfı mücadelesine bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkacağımızı belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Süleyman Akyüz

Genel Başkan