• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2011 Yılı Bahar Dönemi Eğitimleri/Birinci Kademe

2011 yılı Bahar Dönemi Aktif Üye Eğitimleri başladı. Yalova’da yapılan birinci kademe eğitimler sona erdi

30.04.2011

Eğitim Servisi tarafından yürütülen Aktif Üye Eğitimleri, 3 aşamalı olarak yapılıyor. Birinci kademeye şubelerin insiyatifiyle davet edilen, mümkünse 35 yaşını geçmemiş genç üyelerimiz, ikinci ve üçüncü kademeler için ancak eğitimcilerimiz tarafından verilen ödevleri yaptıkları takdirde katılabiliyorlar. Birinci kademeye gelirken, üyelerimizin bir kısmının doğal olarak nereye ve ne amaçla gittiğini tam olarak bilemediğini görmekteyiz. Ancak, ikinci ve üçüncü kademelere katılma kararı tümüyle üyenin kendi irade, niyet ve kararlılığına bağlı olmaktadır. Bu nedenle ikinci kademeden sonra eğitime devam eden üyelerimizin gönüllüğü konusunda hiçbir kuşku kalmamaktadır. Her yıl aktif üye eğitimlerinde aktarılan konular ve bir sonraki aşamaya geçmek için yapılması gereken ödevlerde kısmi değişikler yapılıyor. Bu yıl ikinci aşamaya geçmek için konu olarak, “İşyerlerinde Sendikal Örgütlülüğü Arttırmak İçin İki Yıllık Bir Program” hazırlanması seçildi. 4 grup halinde davet edilen ve iki buçuk gün süren eğitime toplam 144 üyemiz katıldı. Şubelerimiz aktif üye eğitimlerine şubelerin üye sayısıyla doğru orantılı olarak belirlenen kontenjanları dahilinde yolladılar. Yüzde 20'lik bir kontenjanı kadın üyelerimize ayırmış olmamıza rağmen, bu yıl sadece Batman şubemizden gelen 3 kadın üyemizle eğitim yapmak durumunda kaldık. Temennimiz, bundan sonraki yıllarda çok daha fazla sayıda kadın üyemizin de Aktif Üye Eğitimlerine gelebilmesidir. Aşağıda dört ayrı grup için çekilen fotoğrafları görmektesiniz.