• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2011 yılı Güz Dönemi Temsilci/Yönetici seminerleri yapıldı

2011 yılı Güz Dönemi Temsilci/Yönetici seminerlerinin ilki 28 Kasım - 2 Aralık 2011 tarihleri arasında yapıldı. İkinci eğitimimiz 19-23 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
EĞİTİM SERVİSİ
05.12.2011

2011 yılı Güz Dönemi Temsilci/Yönetici seminerlerinin ilki planlandığı şekilde 28 Kasım ilâ 2 Aralık 2011 tarihleri arasında yapıldı. İkinci eğitimimiz 19-23 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Bilindiği gibi, Temsilci/Yönetici seminerleri, Eğitim Servisimizin organizasyonu ile yürütülmektedir. Ancak, ilk kez görev alan arkadaşlarımızın davet edildiği bu seminerlere sendikamızın tüm uzmanlık birimleri de katılmaktadır. Bazı servislerin birer saat, bazılarının ise iki, üç saat süren eğitimleri sonucunda yeni seçilen temsilci ve yönetici arkadaşlarımız sendikamız hakkında doğrudan bilgi edinme şansına sahip oldular.

Henüz yeni seçilen temsilci ve yönetici arkadaşlarımızın görevlerini yaparken ilk elden ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermeyi amaçladığımız bu eğitim modelimizin sendikamızın kalıcı ve geleneksel eğitimleri arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Merkez Yönetim Kurulu da, programları uygun oldukça yeni seçilen arkadaşlarımızla doğrudan değerlendirmeler yapıyor. MYK ile temsilci yönetici arkadaşlarımız bu kez Perşembe günü sabah buluştular ve sendikanın sorunlarını birlikte ele alma fırsatı buldular.

Bu grubumuz gayet disiplinliydi ve derslere katılımda hiçbir sorun yaşamadık. Yeni tanışma tekniklerinin uygulandığı, eğitim müfredatında değişiklikler yaptığımız bu seminerlerde, yeni dönemin ihtiyacı olan daha yoğun mücadele günlerine hazırlıkları tamamladığımızı umut ediyoruz.

Teorik eğitimin pratik gündemlerle yoğrulduğu bu seferki Temsilci/Yönetici seminerine çeşitli şubelerden toplam 35 üyemiz katıldı.

Katılımcılara günlük 7 saati bulan derslerde gösterdikleri azim ve kararlılık için verilen Sertifikalar, son gün Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen tarafından dağıtıldı.

Aşağıda eğitimlerde çekilen fotoğraflar ile katılımcıların isim, şube görevlerinin bulunduğu liste yer almaktadır.