• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Altısı kadın, toplam 118 Petrol-İş üyesi katıldı...

2014 Yılı Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri Tamamlandı

Petrol-İş 2014 Bahar Dönemi Aktif üye eğitimlerinin ikinci kademesinde verilen toplumsal cinsiyet eğitiminin üçüncü grubu tamamlandı. Eğitimlere, altısı kadın olmak üzere toplam 118 Petrol-İş üyesi katıldı...

08.05.2014

Petrol-İş 2014 bahar dönemi aktif üye eğitimlerinin ikinci kademesinin üçüncü grup eğitimi 7 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı. Biri kadın olmak üzere, toplam 38 kişinin katıldığı üçüncü grup toplumsal cinsiyet eğitiminde toplumdaki kadın ve erkek rolleri tartışıldı, kadınların toplumsal yaşamda ve sendikal çalışmalarda geride durmasının nedenleri sorgulandı, kadın-erkek eşitliği önündeki engeller dile getirildi.

Toplumsal cinsiyet duyarlılığı

İnteraktif eğitimin benimsendiği derste, ayrıca üyelerin karşılıklı tartıştığı, görüşlerini paylaştıkları atölye çalışması da yapıldı. Atölye çalışmasında, üyelerden, toplumsal cinsiyet rollerini değerlendiren beş soruluk bir anketin cevaplandırılması da istendi. Bu dönemde yaptığımız eğitimin sonuçlarını Petrol-İş Kadın Dergisi'nin 48. sayısında paylaşarak Petrol-İş Sendikası'nda toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve eşitsizlikleri hakkındaki eğilimleri saptamayı düşünüyoruz.

Üçüncü grupla birlikte, 2014 yılında altısı kadın olmak üzere toplam 118 Petrol-İş üyesi toplumsal cinsiyet eğitimine katılmış oldu.