• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Güvencesizlik ve Kayıt Dışılık Öldürüyor

2015 yılının ilk altı ayında 794 işçi yaşamını yitirdi

2015 yılının altı aylık iş cinayeti raporunu açıklayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, en az 794  işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Rapora göre iş cinayetleri inşaat, tarım ve taşımacılık işkollarında yoğunlaşıyor.

08.07.2015

İSİG Meclisi'nin yazılı, görsel ve dijital basından takip ederek ve emek-meslek örgütlerinden, işçi ve işçi yakınlarından gelen bilgiler doğrultusunda hazırladığı iş cinayeti raporuna göre, 2015 yılının ilk altı ayında en az 794 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre işçi ölümleri en çok inşaat, tarım ve taşımacılık işkollarında yoğunlaşıyor. Bu işkollarının ortak özellikleri ise mevsimlik çalışmanın, sendikasız, örgütsüz ve güvencesiz çalışma koşullarının hakim olması. 

Mevsimlik tarım işçileri yollarda ölüyor

Raporda özellikle tarım işkolunda yaz aylarında artan işçi ölümlerine dikkat çekiliyor. Tarım işkolunda mevsimlik tarım işçisi, çiftçi, çoban, orman işçisi ve balıkçı olmak üzere işçi ölümleri artıyor. Raporda mevsimlik tarım işçileri içinde özellikle göçer olanların, sağlık ve güvenlik sorunları, ulaşımda ve barınmada had safhaya ulaşıyor. Bu işkolunda işçi ölümleri durmuyor. En son  6 Temmuz'da, Manisa'nın Gölmarmara İlçesi'nde, kasasında tarım işçisi taşıyan kamyonetin süt tankeri ile çarpışması sonucu kamyonette bulunan 13'ü kadın 15 tarım işçisi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinde neden olarak ilk sırada trafik/servis kazaları geliyor. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin ölümleri daha çok trafikteyken, servis araçlarında gerçekleşiyor.

Raporda kadın işçi ölümlerinin daha çok tarım, sağlık, eğitim, büro, gıda, havacılık, belediye, ev içi çalışma gibi sektörde yoğunlaştığı belirtiliyor. Özellikle bu sektörlerde kayıt dışılığın yoğunluğuna dikkat çekilen raporda, bu durumun kadınların yaşadıkları iş cinayetlerini görünmez kıldığı vurgulanıyor. Rapora göre 2015 yılının ilk altı ayında yaşamını yitiren 794 işçinin 50'sini kadınlar oluşturuyor.

Ölen çocukların çoğu tarım işçisi

Yine 18 yaş altında olan 26 çocuk işçinin hayatını kaybettiği raporda yer alıyor. Hayatını kaybeden çocuk işçilerden 15'i ise tarım işçisi. Tarım sektöründe toplayıcılık başta olmak üzere birçok işi yapan çocuk işçilerden özellikle ev işlerini de yüklenen kız çocuklarının daha fazla yıprandığı vurgulanıyor.

İş cinayetlerinin yoğunluklu yaşandığı illere baktığımızda ise işçi ölümleri en çok İstanbul, Adana, Antalya, Konya, Bursa ve İzmir’de yaşanıyor.