• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2020 Yeni Yıl Mesajı

Sendikamız yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

31.12.2019

Bir yılı daha geride bırakıyoruz... 2019 yılında emekçiler açısından çeşitli zorluklar ve sorunlara tanık olduk. Ancak bu zorlukları aşmak ve daha iyi yaşam koşullarını sağlayabilmek için sendikal mücadele ve örgütlenmenin yükseltilmesi gerektiğini bir kez daha anladığımız sayısız olay yaşadık.

Umutsuzluğu ancak ve ancak haklarımıza sahip çıkarak, birlikte ve dayanışma ile aşabileceğimizi gördük.

Ne yazık ki, kriz koşulları devam ediyor. Günü kurtarmaya dönük ve sermaye yanlısı ekonomik politikalar, ülkemizde üretimin düşmesi, artan işsizlik ve yoksullukla sonuçlanan bir krize yol açtı. Krizin faturasını yine yoksul emekçiler ödemeye devam ediyor.

2019 Ocak-Kasım döneminde 1.606 işçi kardeşimiz, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Milyonlarca asgari ücretli, yeni yıla yine sefalet düzeyinde belirlenen asgari ücret ile giriyor. Sadece asgari ücretlilerin değil, tüm işçilerin ücretlerinde reel kayıplar oluştu.

Vergi sistemindeki adaletsizlik, önlem alınmayan her yıl giderek büyüyor. İşçinin kazancından daha kaynakta vergiler kesilirken, işverenlere vergi afları geliyor. İşçiler artık birer bordro mahkûmu haline geldi.

2019 yılında kıdem tazminatı hakkımız yeniden tartışma konusu yapıldı. Grev yasakları nedeniyle YHK tarafından teamüllere aykırı sözleşmeler bağıtlandı. Sendikal hak ve özgürlükler önündeki engeller varlığını koruyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Petrol-İş Sendikası 2019 yılında, 70 yıllık tarihinden ve önceki kuşakların mücadele mirasından aldığı güçle örgütlülüğünü güçlendirdi. Yeni işyerlerinde yeni kardeşlerimiz Petrol-İş çatısı altında birleşti. Dünyada ve Türkiye’de ses getiren örgütlenme mücadeleleri ve direnişler gerçekleştirdik.

Bu yıl yaptığımız 28. Olağan Genel Kurulumuzda, birlik, dayanışma ve mücadele irademizi ortaya koyduk. Umutsuzluğu ve karamsarlığı bir kenara bıraktık. Yeni dönemde Petrol-İş bayrağını daha da yükseltmek için tüm üyelerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bir işyerimizde ise 300’ü aşkın üyemizle yeni yılı grevde karşılıyoruz.

2019 yılı biterken işlerinin başında, fabrikalarda, sondajda, atölyede, laboratuvarda, tezgahta çalışan, yılbaşını grevlerde, direnişlerde geçiren Petrol-İş’in saygıdeğer üyelerinin ve ülkemiz emekçilerinin yeni yılını kutluyor, 2020’nin hepimiz için başarı getirmesini ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz