• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

29. Dönem 5.Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Petrol-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 27-28 HAZİRAN 2021 tarihinde Gaziantep’te toplanarak ülkemizde emeğe ilişkin güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmalarını değerlendirmiştir.

29.06.2021

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğumuz kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur:

Covid-19 salgını; sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanları etkilemiştir. Salgın tedbirleri kapsamında birçok kısıtlamanın uygulandığı ve tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği dönemde dahi üretim durmamış, emekçiler, fabrikalarda, yemekhanelerde, servis araçlarında ve toplu taşımada virüs yüküne maruz kalmışlardır. Aşılamada, çalışan kesimin öncelikli olması gerektiğine dair taleplerimiz 15 Haziran itibariyle karşılık bulmuş ve SGK’lı tüm işçi ve memurların aşı randevuları açılmıştır. Bu gelişmeyi destekliyor, işyerlerinde çalışanların bir an önce aşılanabilmeleri için gerekli organizasyonun yapılmasını bekliyoruz.

Salgından en fazla olumsuz etkilenen kesim, tartışmasız emekçiler olmuştur. Bununla beraber, örgütlülüğün sendikalı işyerlerinde emekçiler açısından salgın döneminde önemli bir koruma kalkanı olduğu görülmüştür. Ancak 30 Haziran itibariyle kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma kısıtlaması süreleri dolmaktadır. Salgının yol açtığı tahribatın artmaması ve yeni bir işsizlik dalgası ile karşılaşılmaması için kısa çalışma ödeneği süresi uzatılmalı, kısa çalışmadan tüm işçilerin yararlanabilmesi sağlanmalı ve işten çıkarma yasağı herhangi bir istisna getirilmeden sürdürülmelidir. Ancak bunlarla yetinilmemeli, çalışanların bu uygulamalar nedeniyle gelir kaybına uğramasını engelleyecek mekanizmalar geliştirilmeli, İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları rasyonel biçimde kullanılarak işçilerin daha fazla destekleneceği yeni önlemler alınmalıdır.

Salgının evden çalışmanın yaygınlaşması gibi çalışma hayatına etkileri ve esnekleşme başta olmak üzere emekçiler için oluşturacağı yeni tehditler iyi değerlendirilmeli, işçi konfederasyonları ve sendikalar bu çerçevede ortak ve kapsamlı çalışmalar yaparak emeğe dönük olası saldırılara karşı uyanık ve hazır olmalıdır. Yeni dönemde emek örgütlerine, salgının emekçilere dönük yıkıcı etkilerinin kalıcı hale gelmemesi için önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Türkiye ekonomisi pandemi boyunca, 2020 yılında %1,8 ve 2021 yılı ilk çeyreğinde ise %7 büyümüştür. Pandemi boyunca alınan önlemlerde işçilerin sağlığı pahasına getirilen istisnalar amacına ulaşmış ve üretimde kayıplar sınırlı kalmıştır. Büyük ölçekli şirketlerin kârlılığı ise önemli ölçüde artmıştır. Buna karşılık işçiye ekonomik büyümeden bir refah artışı yansımadığı gibi, emeğin aldığı pay da küçülmüştür. Gerçek işsizliğin %27’nin üzerine çıktığı ve enflasyonun artmakta olduğu bu dönemde emekçi kesimler gelir kaybına uğramış ve yoksullaşma sürecine girmiştir. Bu cendereden çıkış yolu, reform adı altında kemer sıkma uygulamalarında değil, kapsayıcı sosyal devlet mekanizmalarının kurulması, akılcı, adil ve emekten yana politikaların benimsenmesi, vergi ve gelir adaletinin sağlanmasından geçmektedir.

Geçtiğimiz Mart ayında açıklanan Ekonomik Reform Paketinde KİT’lerde reform yapılacağı duyurulmuştur. Kısa bir süre sonra ise sendikamızın da örgütlü olduğu Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) anonim şirkete dönüştürülmesi ile ilgili tasarı TBMM’de ilgili komisyonda görüşülmeye başlanmıştır. Tasarı, MKEK’in hantallıktan kurtarılacağı iddiasıyla KİT statüsünden çıkarılmasını ve faaliyetlerinin KİT’lerin tabi olduğu düzenlemelerden muaf tutularak özel şirket mantığıyla yürütülmesini öngörmektedir. Petrol-İş Sendikası bu tasarı vesilesiyle, ülkemizin stratejik kuruluşları söz konusu olduğunda üç kırmızı çizgisinin bir kez daha altını çizmektedir. KİT’ler hiçbir koşulda özelleştirilmemeli, bu kuruluşların yapısı zayıflatılmamalı, çalışanların haklarını ve güvencelerini tehdit edecek her türlü girişimden uzak durulmalıdır. Sendikamız bu doğrultuda, MKEK ve örgütlü olduğumuz kamu işyerleri başta olmak üzere ülkemiz sanayisinin teminatı olan KİT’lere sahip çıkmaya devam edecektir.

Çalışma hayatı istatistikleri, verileri, sendikamızın yaşadığı tecrübeler göz önüne alındığında sendikal örgütlenmenin ülkemizde binbir zorlukla ilerlediği, milyonlarca işçinin sendika hakkını kullanamadığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca mevcut yetki belirleme prosedürünün sendikal örgütlenmeyi olumsuz etkilediği, kayda dayalı yetki belirleme prosedürünün işverenler tarafından sendikasızlaştırmanın bir aracı olarak kullanıldığı da açıktır. Bu nedenle, 6356 sayılı Yasada değişiklik yapılarak kayda dayalı yetki belirleme prosedürü terk edilmeli, sendikanın yetkili olup olmadığının ya da yetkili sendikanın belirlenmesinde işyerlerinde yapılacak olan seçim sonuçları kesin olarak esas alınmalıdır.

Ülkemizde son dönemde halkımızı kışkırtmak, kutuplaştırmak ve birbirine düşürmek amacıyla çeşitli saldırılar düzenlenmekte ve tehlikeli bir süreç tetiklenmek istenmektedir. Bu saldırıları şiddetle kınıyor, demokrasi ve hukuktan yana tüm güçleri bu provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Türkiye’yi bir çatışma ve kaos ülkesi haline getirmek isteyenlerin kirli tezgahının halkımızın birlik ve beraberliğine sahip çıkmasıyla bozulacağını biliyoruz. İşçinin ekmeğinin büyümesi ve haklarının genişlemesinin, demokrasi ve hukukun tüm kurum ve kurallarıyla tesis edildiği koşullarda mümkün olabileceği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Petrol-İş, salgın devam etmesine rağmen yoğun bir toplu iş sözleşme faaliyeti yürütmektedir. Kamu işyerlerimiz dahil olmak üzere bu süreçte, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yükseltmek hedefiyle mücadele ve müzakereyi birleştiren etkili bir strateji izlemekteyiz. Bu çerçevede Şubat ayındaki Başkanlar Kurulumuzdan bu yana 28 işyeri/işletmede toplu iş sözleşmesi başarıyla imzalanmıştır. Bu dönemde iki işyerimizde greve çıkılmıştır. Recticel işyerimizde 3 Haziran’da grevimiz başlamış ve 6. gününde taleplerimizin karşılanmasıyla sözleşme imzalanmıştır. Nedex Kimya işyerimizde ise 12 gündür grevimiz sürmektedir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, grevde olan Nedex Kimya işyerimizde üyelerimizin mücadelesini selamlıyor ve sonuna kadar yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU ADINA
SÜLEYMAN AKYÜZ
GENEL BAŞKAN