• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

29. Dönem 8. Olağan Başkanlar Kurulu Toplandı

29. Dönem 8. Olağan Başkanlar Kurulu 16 Haziran Perşembe günü sendikamız genel merkezinde toplandı. Toplantıda ülkemizde yaşanan güncel gelişmeler, emeğin gündemini oluşturan başlıklar ve Petrol-İş’in idari ve örgütsel yapısı değerlendirildi.

16.06.2022

Sendikamızın her dört ayda bir toplanan, Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları ile Şube Başkanlarının katılımıyla yapılan Başkanlar Kurulu, 29. Dönem 8. Olağan Toplantısını 16 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. İstanbul’da, Petrol-İş Genel Merkezi’nde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısı yoğun bir gündem ile toplandı.

Toplantı, grevde olan Neşe Plastik işyerinde toplu sözleşmenin imzalanması sebebiyle yarım saat gecikmeli olarak saat 10.00’da başladı. Petrol-İş’in idari ve örgütsel yapısına ilişkin başlıkların ayrıntılı bir şekilde ele alınmasının yanı sıra ülkemizde yaşanan ekonomik bunalım ve bununla ilişkili olarak ortaya çıkan enflasyon, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı Başkanlar Kurulu toplantısında üzerinde en çok tartışılan konu oldu. Ayrıca, mevcut ekonomik tablonun işçi sınıfına yansımaları, artan hayat pahalılığı sebebiyle yeni sözleşme stratejilerinin oluşturulması gerektiği; Petrol-İş’in özellikle son bir yılda yoğun olarak sürdürdüğü örgütlenme faaliyetlerinin sonuç verdiği ve birçok işyerinin örgütlendiği; Petrol-İş’in idari, örgütsel ve mali anlamda her geçen gün daha da güçlendiği vurgusu öne çıktı.

Genel Başkanımız Süleyman Akyüz'ün açış konuşmasıyla başlayan Başkanlar Kurulu toplantısı, Merkez Yöneticilerimizin sorumluluk alanlarına yönelik çerçeve sunumlarının ardından, şube başkanlarımızın değerlendirmeleriyle devam etti.