• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

29. Dönem Genel Temsilciler Kurulu 25-26 Kasım Tarihlerinde Antalya'da Toplandı

Petrol-İş Sendikası 29. Dönem Genel Temsilciler Kurulu 25-26 Kasım tarihlerinde Antalya’da toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Petrol-İş üyeleri Genel Temsilciler Kurulu'nda, Türkiye emek gündemi ve işçi sınıfının içinde bulunduğu koşulları değerlendirdi. Petrol-İş'in örgüt içi gündemlerinin de ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, birlik ve mücadele vurgusu öne çıktı.

26.11.2021

Petrol-İş Sendikası 29. Dönem Genel Temsilciler Kurulu, 25-26 Kasım 2021 tarihinde Antalya'da toplandı. İki gün sürecek toplantıya yaklaşık 550 kişi katıldı.

Her faaliyet döneminde yapılan ve Petrol-İş'in merkez yöneticilerini, merkez denetim ve disiplin kurulu üyelerini, sendikamızın 18 şubesinin örgütlü olduğu işyerlerindeki tüm temsilcileri, şube yöneticilerini, denetim ve disiplin kurulu üyelerini biraraya getiren Genel Temsilciler Kurulu, dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri, emeğin ve sendikal hareketin gündemini, sendikamızın örgütsel konularını değerlendirdi.

Toplantıda, dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler, dünya ve Türkiye sendikal hareketinin bugünkü durumu ve atılması gereken adımlar üzerinde ayrıntılı tartışmalar yürütüldü. Genel Temsilciler Kurulu, örgütlü olduğumuz işyerlerinde yaşanan sorunları gündemine alarak izlenecek politika ve stratejileri saptadı.

Toplantı 25 Kasım Perşembe günü 09.30’da sendikamız Genel Sekreteri Salih Akduman’ın toplantıya katılanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların ile iş cinayetlerinde kaybedilen emekçiler için bir dakikalık saygı duruşuna davet etmesiyle başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında 29. Dönem'de Petrol-İş Sendikası'nın öne çıkan faaliyetleri bir slayt sunumuyla üyelere aktarıldı.

Slayt gösterisinin ardından kürsüye çıkan Genel Başkanımız Süleyman Akyüz’ün açış konuşması ile Genel Temsilciler Kurulu devam etti. Genel Başkanımızın konuşmasında örgüt içi gündemler ve emeğin gündeminde öne çıkan başlıklar yer aldı.

Yönetime geldikleri ilk günden itibaren Petrol-İş’te yürütülen her faaliyetin çerçevesinin, Petrol-İş Anatüzüğü ve yönetmelikleri ile çizildiğini, geçen iki yıllık süre zarfında programlı ve ilkeler üzerinden bir politika yürütmeyi hedeflediklerini belirten Genel Başkan Akyüz, konuşmasında devam eden pandeminin emekçilere etkisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, yakın zamanda başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri, vergi dilimlerindeki adaletsizlik, Petrol-İş’in geçen iki yıllık süre zarfında yürüttüğü örgütlenme çalışmaları, imzalanan ve yeni başlayacak toplu iş sözleşmeleri ile ilgili sendikanın izleyeceği politikalar, sendikal eğitimler, Petrol-İş’in mali yapısı gibi birçok başlığı derinlemesine ele aldı.

Genel Temsilciler Kurulu boyunca 18 şubemizden 40 işyeri baş temsilcisi ve temsilcisi konuşma yaparak görüş ve düşüncelerini diğer üyelerle paylaşma fırsatı buldular. Konuşmacılar Türkiye emek gündemi, işyerlerinde yaşadıkları sorunları, Petrol-İş'in örgütsel ve idari yapısı üzerine değerlendirmelerde bulundular.
Yapılacak sunum ve değerlendirmelerin ardından ortaya çıkan fikir ve öneriler Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi ile kamuoyunun bilgisine sunulacak.