• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

29.Dönem 7. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi Yayımlandı

Petrol-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 21-22 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da toplanarak ülkemizde emeğe ilişkin güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmalarını değerlendirmiştir.

22.02.2022

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğumuz kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur:

Covid-19 salgını yeni varyantlarla etkisini hâlâ sürdürürken, insanlık için virüsten daha tehlikeli bir başka tehdit giderek yükselmektedir. Kuzey komşularımız Ukrayna ve Rusya arasında gerilim artmakta, büyük bir savaşın fitilini tetikleyebilecek gelişmeler yaşanmaktadır. Söz konusu gerilim, halklar arasında düşmanlıkları körükleyen emperyalist rekabetin yeni bir görüntüsünden başka bir şey değildir. Gerilimin bir tarafında göründüğü gibi sadece Ukrayna değil, ABD ve diğer emperyalist güçler bulunmaktadır. Irak’ta, Libya’da ve Suriye’de sadece acı, kan, gözyaşı ve göç ile sonuçlanan senaryonun bir kez daha sahnelenmesine izin verilmemelidir. Savaşlardan en çok emekçi halkların zarar gördüğü gerçeğinden hareketle Petrol-İş Sendikası olarak dünyada ve bölgemizde barışı savunduğumuzu belirtiyor, savaşı kışkırtan emperyalist politikaları lanetliyoruz.

Küresel piyasalarda kapitalizmin işleyişinden kaynaklanan güncel arz-talep dengesizlikleri ve tedarik zincirlerindeki sıkıntılar ile ülkemiz ekonomisinde yıllarca birikmiş olan sorunlar, bugün kendisini hızlı fiyat artışları ve çarklar dönerken şiddetli bir yoksullaşma sürecinin yaşandığı sıkıntılarla belli etmektedir. TL’de hızlı değersizleşme, arkasından enflasyondaki yükseliş emekçilerin alım gücünü düşürmekte, halkın en temel ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekmesine neden olmaktadır. 2022 yılının hemen başında elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, bu sorunların üzerine tuz biber ekmiştir. Bugün halkın büyük çoğunluğu sadece yoksullaşma süreci ile değil, hayatını idame ettirebilme sorunu ile karşı karşıyadır. Barınma, ısınma, elektrik ve gıda gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat artışları çok ciddi seviyelere çıkmıştır. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar geri alınmalı, temel tüketim mallarının fiyatları kontrol altına alınmalı, bu ürünler sübvanse edilmeli, emekçilerin alım gücünü yükseltecek ve ücret seviyelerini insanca yaşanabilecek düzeylere çıkaracak vergi düzenlemeleri dahil yeni önlemler derhal alınmalıdır. Artık bıçak kemiğe dayanmış, emekçilerin daha fazla fedakarlık yapacak durumu kalmamıştır. İşçi konfederasyonları ve sendikalar bu konuda birlikte inisiyatif almalı, ekonomide yaşanan sıkıntıların ve uygulanan yanlış politikaların faturasının işçi sınıfına çıkarılmasına karşı çıkmalıdır.

2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret, enflasyondaki olası artış hesaba katılarak %50 düzeyinde yükseltilmiştir. Ancak asgari ücret ve beraberinde diğer ücretlere alınan zamlar yılın ilk ayında şimdiden erimiştir. Hükümet yetkililerinin de zaman zaman dillendirdiği üzere, asgari ücretin önümüzdeki aylarda şartlar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi ve ek zamlar yapılması zarureti doğmuştur.

Belirlenen asgari ücret artışının bir kısmı, gelir ve damga vergisi istisnası ile sağlanmış, yapılan düzenleme ile tüm ücretlilerin asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmıştır. İşçi konfederasyonları ve sendikaların yıllardır talep ettiği bu düzenlemeyi vergi sisteminin daha adil hale getirilmesi açısından önemsiyoruz. Ancak işçilere sağlanan bu vergi avantajının meblağı, asgari ücretle bağlantılı bir başka destek olan AGİ’nin kaldırılması ile sınırlanmıştır. Öte yandan, toplu iş sözleşmesi net ücret üzerinden bağıtlanan bazı işyerlerinde işverenlerin bu düzenlemeleri kendi lehlerine kazanç olarak uyguladıkları görülmektedir. Bu kötü niyetli girişimlerin önünü kesecek ve asgari ücretteki vergi istisnalarının bazı işyerlerinde yeni mağduriyetlere yol açmasını engelleyecek düzenlemeler yapılmalıdır.

Salgının emekçiler üzerindeki olumsuz etkilerine, hayat pahalılığının artması ve alım gücünün hızlı biçimde düşmesinin eşlik etmesi emekçi kesimlerdeki tepkilerin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Özellikle sendikasız işyeri ve sektörlerde emekçiler protesto eylemleriyle taleplerini dile getirmeye başlamıştır. Kargo ve lojistik, gemi söküm, tekstil, market, depo ve madencilik gibi güvencesiz, düşük ücretli ve yüksek riskli işlerde çalışan çeşitli işkollarından işçiler, ülkemizin dört bir köşesini mücadele alanına çevirmiştir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, hakları için direnen ve mücadelesini sürdüren işçileri selamlamakta, tüm sendika ve emek örgütlerine hakkını arayan işçilerle dayanışmayı yükseltme çağrısı yapmaktadır.

Sendikamız, halen 26 işyeri/işletmede toplu iş sözleşmesi süreci yürütmektedir. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni sözleşme süreçleriyle birlikte bu sayı 30’un üzerine çıkacaktır. Alım gücünün alabildiğine azaldığı bir dönemde, müzakerelerde üyelerimizin kayıplarını gidermeyi ve daha da önemlisi refahını arttırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, daha önce toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış birçok işyerimizde enflasyon ve asgari ücretteki artış oranları dikkate alınarak, 2021 yılı sonu ve 2022 başı itibariyle bazı düzeltmeler yapılması sağlanmıştır.

Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, enerji sektörünün son derece stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha göstermektedir. Ülkemizde enerji politikalarında, örgütlü olduğumuz kamu kuruluşları TPAO ve BOTAŞ’ın güçlendirilmesi öncelikli hedef olmalıdır. Özellikle, petrol ve doğalgaz keşfi ve üretimi yapan TPAO’nun üretim sahalarında ortaya çıkan personel eksikliklerinin hızla giderilmesi gerekmektedir.

Petrol-İş Sendikası, işyerleri özelinde ve ülke genelindeki çeşitli zorluk ve engellere rağmen örgütlenme faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu çerçevede Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Tekirdağ Çerkezköy’de faaliyet gösteren Pas South işyerimizde sendikalaştıkları için işten atılan üyelerimizin başlattığı direnişte ve örgütlenme mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU ADINA
GENEL BAŞKAN
SÜLEYMAN AKYÜZ