• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

32 yıl aradan sonra Taksim'deyiz

1 Mayıs'ı umutla, coşkuyla kutladık. Birlik ve mücadele azmimizi görmezlerse sıra 26 Mayıs'ta... Genel grevde... Petrol-İş, 1 Mayıs alanlarında “Sendikalı Ol” diye haykırdı...

01.05.2010

Dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs dünyada ve ülkemizde coşkuyla kutlandı. 2010 1 Mayıs'ı dünyada ve ülkemizde emekçilerin mücadele gücünün arttığını gösteren bir gün oldu.

1 Mayıs, İstanbul'da 32 yıl aradan sonra Taksim'de ilk kez kutlanırken, kutlamalara onbinlerce işçi, memur, emekçi, öğrenci katıldı. Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen konfederasyonları tarafından düzenlenen 1 Mayıs mitingine bu konfederasyonlara üye onbinlerce işçi ve memurun yanısıra siyasi partiler, meslek kuruluşları, kadın ve gençlik örgütleri de yoğun katılım gösterdi.

Ülke çapında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında AKP iktidarının ve sermayenin işçilerin, emekçilerin, yoksul halk kitlelerinin haklarına saldırıları protesto edilirken 26 Mayıs genel eylemine de güçlü katılım çağrısı yapıldı. Taksim'deki kutlamalar sabahın erken saatlerinde, 1977 1 Mayısında katledilenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfiller bırakılmasıyla başladı. Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için sabahın erken saatlerinde İstanbul'un dört bir yanından, Gebze'den, Kocaeli'nden, Zonguldak'tan,Trakya bölgesinden gelen onbinlerlerce işçi ve emekçi Unkapanı Köprüsü ile Şişli ve Dolmabahçe'de toplandı.

Unkapanı'nda oluşturulan kortejlerden Türk-İş, Kamu-Sen, EMEP, CHP, ÖDP ile gençlik örgütleri yürürken, Şişli kolundan da DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, BDP, demokratik kitle örgütleri, yazar, aydın ve sanatçılar yürüdü. Diğer toplanma yeri Dolmabahçe'den ise Taksim alanına doğru Hak-İş ve Memur-Sen'e bağlı sendikalara üye işçilerle TKP yürüdü.

1 Mayıs'ta oldukça coşkulu olan emekçiler yürüyüş boyunca davul zurna eşliğinde halaylar çektiler, marşlar söyleyip sloganlar attılar. Kutlamalara genç, yaşlı, kadın, erkek, her kesimden insanın ve ailelerin çocuklarıyla birlikte katılmaları dikkat çekiciydi, coşku, umut ve heyecan zirvedeydi... “Sendikalı Ol” kampanyası 1 Mayıs alanlarında Petrol-İş, İstanbul'da 1 Mayıs Taksim mitingine İstanbul 1 Nolu, İstanbul 2 Nolu, Gebze, Kocaeli ve Trakya şubeleriyle katıldı.

Adana, Adıyaman, Aliağa, Bandırma, Bursa, İzmir ve Mersin şubelerimiz kendi bölgelerinde 1 Mayıs kutlamalarına katılırken Ankara şubemiz ile Kırıkkale şubemiz de 1 Mayıs'ı Ankara'da kutladılar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1 Mayıs kutlamaları bu yıl 6 ilin katılımıyla Batman'de yapıldı. Batman şubemizin kitlesel katılımıyla dikkat çektiği Batman 1 Mayıs kutlamalarında Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın konuşmacılar arasındaydı.

Genel Sekreterimiz Mustafa Çavdar, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül ve Genel Yönetim Sekreterimiz Mehmet Güray Petrol-İş kortejinin önünde Taksim'deki kutlamalara katılırken, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen de Batman'da Petrol-İş üyeleriyle birlikte kutlamalara katıldı. Sendikamız, Taksim ve diğer bölgelerde katıldığı 1 Mayıs alanlarına “Sendikalı Ol” kampanyasını taşıdı. “Yaşasın 1 Mayıs” pankartı ardında yürüyen Petrol-İş üyesi işçiler ülke çapındaki tüm 1 Mayıs kutlamalarında “Sendikalı Ol! Güçlü Ol!” pankartlarını taşıdılar. Binlerce Petrol-İş üyesi 1 Mayıs kutlamalarına ellerinde, “Güvende Ol! Sendikalı Ol!”, “Umutlu Ol! Sendikalı Ol!”, “Birlik Ol! Sendikalı Ol!”, “Etkili Ol! Sendikalı Ol!” “Güçlü Ol! Sendikalı Ol!” yazılı dövizlerle katıldı.

1 Mayıs alanlarında sendikamız üyesi işçilerin giydiği şapkalarda da “Sendikalı Ol! Güçlü Ol” mesajları yazıyordu... Taksim'de 32 yıl aradan sonra tarihi 1 Mayıs Zonguldak'tan Taksim'e, 1 Mayıs kutlamalarına baretleriyle katılan Genel Maden İşçileri Sendikası ile Türkiye Maden İş üyesi madenciler de kutlamalara ayrı bir coşku kattı.

Petrol-İş ile birlikte Türk-İş'e bağlı diğer sendikalardan TekGıda-İş, Belediye-İş, Tez Koop-İş, Harb-İş, Tes-İş, Yol-İş, Türk-Metal, Deri-İş, Haber-İş 1 Mayıs kutlamalarına kitlesel katılım gösterdiler. Tekel işçileri Türk-İş kortejinin en önünde yürüyerek 4/C'yi kabul etmeyeceklerini haykırırken, işten çıkarılan İstanbul itfaiye işçileri, Sinter metal işçileri, Esenyurt Belediyesi işçileri, Tuzla tersane işçileri, Çağlayan tekstil işçileri, İSKİ işçileri de pankartlarıyla mitinge katılarak taleplerini dile getirdiler. Neler talep edildi?

Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılan emekçiler, 1 Mayıs 1977’de katledilenlerin faillerinin bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını, işsizliğin önlenmesini, kiralık işçilik düzenlemesinden vazgeçilmesini, kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmaması, 4/C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesini talep ettiler. İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsizler için daha etkin kullanılması, vergi adaletsizliğinin giderilmesi, sağlık ve sigorta haklarındaki mağduriyetin giderilmesi, asgari ücretin insan onuruna yakışır olması, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, antidemokratik yasaların değiştirilmesi de talepler arasındaydı.

Emekçiler Taksim'deki mitingde örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını, sosyal devletin daha etkin olmasını, emekçilerin sesine kulak verilmesini istediler. Taksim meydanına üç koldan yürüyen kitlelerin miting alanına ulaşmasından sonra 1 Mayıs programı başladı. Timur Selçuk'un koro eşliğinde 1 Mayıs marşını seslendirmesinden sonra 6 konfederasyon tarafından hazırlanan ortak metin okundu... “Her türlü baskıya inat, haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içindeyiz. Sosyal adelet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2010'da başta Taksim olmak üzere alanlarda, omuz omuzayız. Emekçilerin uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma gününü, emeğin bayramı 1 Mayıs'ı hep birlikte barış içinde, kardeşçe kutluyoruz” denildi. Okunan bildiriyle, daha güzel bir dünyada, sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikte olunduğu vurgulandı. Bildiride, işçi, işsiz, emekli, kadın, erkek, genç, yoksul herkese barış ve özgürlük için mücadele çağrısı yapıldı.

Türk-İş Başkanı Kumlu'ya tepki...

Konuşma sırası Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu'ya geldiğinde Tekel işçileri, itfaiye işçileri, Esenyurt Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler tepki göstererek platforma çıktılar ve Kumlu'yu konuşturmadılar. Kumlu'nun platformdan uzaklaştırılmasından sonra emekçilere seslenen KESK Genel Başkanı Sami Evren ve DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi birer konuşma yaptılar. Evren konuşmasında, iş güvencesi, parasız eğitim, parasız sağlık taleplerini dile getirdi. Evren, kamu emekçilerine grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmesini, seçim barajının kaldırılmasını, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de yaptığı konuşmada, 1977 1 Mayısında DİSK Genel Başkanı olan ve aynı kürsüden kitlelere seslenen Kemal Türkler'in “ Bu alanın ismi 1 Mayıs alanı olarak değiştirilsin mi? “ sözlerini anımsattı. Çelebi'nin “Şimdi bu kürsüden ben de sizlere soruyorum; bu alanın ismi 1 Mayıs alanı olarak değiştirilsin mi? “ sözlerinden sonra tüm kitle “Evet” sözleriyle haykırdı...Çelebi konuşmasını, “ 1 Mayıs'ta yitirdiklerimize verdiğimiz sözü tuttuk. 12 Eylül'ün yasakçı zihniyetini kırdık. 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız. Yaşasın işçi sınıfının birliği, mücadelesi ve dayanışması” diye bitirdi. Daha sonra direnişteki işçileri temsilen birer işçi konuşma yaparak yaşanan sorunları anlattılar. Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları bu konuşmalardan ve müzik dinletisinden sonra sona erdi. Taksim 32 yıl aradan sonra tarihi bir gün yaşadı.

Öztaşkın: 1 Mayıs'taki birliğimizi, kararlığımızı görmezlerse 26 Mayıs'ta genel grevle cevap vereceğiz

1 Mayıs, Batman'da bayram havasında kutlandı. 1 Mayıs kutlamaları, Batman'da da yıllar sonra kutlamalara açılan Cumhuriyet meydanında coşkulu bir şekilde yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nı tıka basa dolduran emekçiler, müzikler eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladılar. Bu yıl bölge kutlamalarının merkezinin Batman olması nedeniyle başta Diyarbakır olmak üzere Van, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak illeri ve ilçelerinden 1 Mayıs kutlamalarına geniş bir katılım oldu. Zeki Otel'in önünde toplanan emekçiler pankar, döviz, flama ve 1 Mayıs marşı eşliğinde Dolum Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına yürüdü. 1 Mayıs kutlamalarına BDP de yoğun katılım sağladı.

Batman'daki 1 Mayıs kutlamalarına Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,  KESK MYK Üyesi Hüseyin Gölpınar da katılarak birer konuşma yaptılar. Batman'daki 1 Mayıs mitingine Eski Milletvekili Aysel Tuğluk, BDP Grup Başkanvekilleri, Batman milletvekili Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, belediye başkanları, sendika temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, işçiler, emekçiler katıldı. 

Kutlamalarda açılış konuşmasını Tertip Komitesi adına Genel-İş Batman Şube Başkanı Halis sefaoğlu yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın sözlerine, “ Bugün 1 Mayıs bizim günümüz, işçinin emekçinin bayramı... Bugün işçi sınıfının uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü... Bugün işçi sınıfının sömürüye başkaldırı günüdür...Bugün aynı dili konuşmasak da aynı amaç için yürüyoruz bütün dünyada...” diyerek başladı. Öztaşkın, coşkulu kitleye şöyle seslendi:

“Yürüyoruz nasırlı ellerimizle, yürüyoruz çıplak ayaklarımızla...şarkılarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla yürüyoruz bütün dünyada... Sömürüye karşı yürüyoruz, zulme karşı yürüyoruz... Sömürenden, zulmedenden, savaş tacirlerinden hesap sormak için yürüyoruz... Barış için, kardeşlik için, dayanışma için, dostluk için yürüyoruz...Yürüyoruz dil, din, ırk, renk, cinsiyet farkı gözetmeksizin...Yürüyoruz Avustralya'da, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da ... Yürüyoruz emekten yana, eşitlikten yana, özgürlükten yana, demokrasinden yana, başka bir dünyayı kurmak için kendi ellerimizle...”

Konuşmasını,” Değerli emekçiler, emek dostları... Ülkemizde yıllardır uygulanan politikalar da ortada; demokratikleşiyoruz, özgürleşiyoruz diye diye kurdular sömürü düzenini güzelim ülkemize... Vahşi kapitalizmin bütün kuralları uygulanıyor artık ülkemizde... İşsizlik, açlık ve yoksulluk dayatılıyor bizlere...” diye sürdüren Öztaşkın, 1 Mayısı dünya emekçilerinin bayramı yapan ve uğruna 125 yıl önce mücadele ettiğimiz 8 saatlik iş gününün bugün artık işçiye, emekçiye hayal olduğunu söyledi. İşçilerin, emekçilerin günde 12 saat, 15 saat karın tokluğuna acımasızca çalıştırıldığını, Türkiye'de tam bir kölelik düzeninin kurulmak istendiğini söyleyen Öztaşkın, kazanılmış hakların bir bir emekçilerin elinden alındığını, sosyal devletin ortadan kaldırıldığını, toplumsal emeğimizin ürünü olan kamu kuruluşlarının özelleştirilerek yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekildiğini söyledi.

Genel grevle cevap vereceğiz

Eğitim ve sağlığın ticarileştirilerek çocukların okumasının istenmediğini, hastaların hastane kapılarında rehin kalmasının istendiğini, bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de kıdem tazminatına el uzatıldığına dikkat çeken Öztaşkın konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer kaldırmaya kalkarlarsa kıdem tazminatımızı; veririz cevabımızı genel grevle...1Mayıs'taki birliğimizi, mücadelemizi, kararlığımızı görmezlerse ve hala bildiklerini okumaya devam ederlerse 26 Mayıs'ta iş bırakarak vereceğiz en iyi cevabımızı AKP iktidarına...Değerli emekçiler, emek dostları ne istiyoruz biz... İnsan haklarına saygılı, emeğe saygılı, kimlik ve kültürlere saygılı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir anayasa istiyoruz... Bütün yasaların bu anlayış doğrultusunda yeniden düzenlenmesini istiyoruz... Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümünü istiyoruz.... Her tülü şiddettin son bulmasını istiyoruz... Ölmesin insanlarımız, ağlamasın annelerimiz istiyoruz... Barış istiyoruz barış... Emeğe ve emekçiye değer verilmesini, emekten yana bir düzen kurulmasını istiyoruz... Örgütlenmenin ve hak aramanın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz... Özgür toplu sözleşme, yasaksız grev hakkı istiyoruz...”

İş istiyoruz, insanca yaşanacak ücret istiyoruz

Kurallı, güvenceli ve örgütlü bir çalışma yaşamı, 4-C'nin kaldırılmasını, taşeronlaştırmanın engellenmesini, kayıt dışılığın önüne geçilmesini istediklerini, özelleştirmelerin durdurulmasını, stratejik kuruluşların yeniden kamuya döndürülmesini talep ettiklerini vurgulayan Öztaşkın konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İş istiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz... Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz.... Cinsel ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını, kadınlara uygulanan şiddet ve baskının son bulmasını, kadınlarımızın özgürleşmesini istiyoruz... Çocuklarımıza çocuk yaşta işçiliği değil; çocukluklarını yaşatmak istiyoruz... Köylünün ürününün değerlendirilmesini, esnafın kepenginin kapanmamasını istiyoruz... Sosyal devletin yeniden inşasını istiyoruz... Ülkemizde gerçek bir demokrasi istiyoruz... Ülkemizin bütün insanlarının kardeşlik ve dostluk duygularıyla barış içinde yaşamalarını istiyoruz... Güzel günler, güneşli günler görmek istiyoruz...Hepinizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun.”

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve  kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk de yaptıkları konuşmalarda emekçilerin 1 Mayıs bayramını kutladılar. Konuşmaların arasında ve sonrasında Kemençe Grubu, Karadeniz müzik grubu, Grup Nena ve Koma Çiya kalabalığı coşturdu.  Kutlamalar Saat 17.00'de olaysız bir şekilde sona erdi.